Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO). W związku z tym udostępniamy poniższy dokument ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z realizacją przez nas usług.

O jakie dane chodzi?

Chodzi o dane osobowe przekazane nam za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej (np. imię i nazwisko, adres e-mail), dane podane w wysyłanych do nas wiadomościach e-mail oraz dane podawane podczas rejestracji w systemie antyplagiatowym i w trakcie korzystania z niego w związku ze świadczeniem przez nas usługi analizy antyplagiatowej, jak również dane przechowywane w tzw. plikach cookies.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Plagiat.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wróbla 8, 02-736, Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5262874777 oraz Regon: 140124469 i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy pod numerem KRS 0000236022. Możesz się z nami skontaktować pod adresem: pomoc@antyplagiat.pl lub drogą pocztową na adres Plagiat.pl Sp. z o.o., ul. Wróbla 8, 02-736, Warszawa.

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Krzysztof Gutowski.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego iodo@antyplagiat.pl.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy dane osobowe między innymi do: dostarczenia Raportu Podobieństwa będącego wynikiem analizy antyplagiatowej, realizacji usług: antyplagiatowej, ASAP oraz analiz na zamówienie, zachowania wysokiej jakości usług poprzez analizę i naprawę zgłoszeń serwisowych, przygotowywania listy potencjalnych klientów i pozyskiwania nowych, komunikacji z mediami czy też do korespondencji handlowej.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem Twoje dane osobowe mogą być powierzane tylko do przetwarzania naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: dostawca usług IT, dostawca usług księgowych lub prawnych. Wszystkie podmioty, którym przekazujemy dane osobowe przetwarzają je na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z Twoimi poleceniami.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa:

  1.       Prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych;
  2.       Prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  3.       Prawo żądania sprostowania  Twoich danych osobowych;
  4.       Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  5.       Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  6.       Prawo wyrażenia sprzeciwy wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Każdy przypadek przetwarzania Twoich danych musi się opierać na odpowiedniej i zgodnej z przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu realizacji usług: antyplagiatowej, ASAP oraz analizy na zamówienie, dostarczenia Raportu Podobieństwa będącego wynikiem analizy, także zachowania wysokiej jakości usług jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną. Natomiast podstawą prawną przetwarzania danych w celach przygotowywania listy potencjalnych klientów, pozyskiwania nowych oraz korespondencji handlowej jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W Plagiat.pl nie przechowujemy danych wbrew Twojej woli. Jeśli więc chcesz całkowicie usunąć swoje dane z naszej bazy, to skontaktuj się z nami pod adresem: pomoc@antyplagiat.pl lub drogą pocztową na adres Plagiat.pl Sp. z o.o., ul. Wróbla 8, 02-736, Warszawa.