KONKURSY

29 maja 2015
 • Konkurs "Teraz Polska Promocja i Rozwój" organizowany przez Fundację Promocyjnego Godła Polskiego

więcej informacji: http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja

 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

więcej informacji: http://www.psew.pl/aktualnosci/776-konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-wygraj-platny-staz-w-jednej-z-czolowych-firm-branzy-energetyki-wiatrowej

 • Konkurs "Skomplikowane i proste" organizowany przez Forum Akademickie

więcej informacji: http://plagiat.pl/pl/a/final-konkursu-skomplikowane-i-proste

 • Konkurs “AmCham Student Essay Contest” organizowany przez American Chamber of Commerce

więcej informacji: http://plagiat.pl/pl/a/rozdanie-nagrod-amcham

 • Konkurs „Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bądź Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w latach 2011-2013, które wywarło lub wywrze największy wpływ na instytucje krajowego porządku prawnego” organozowany przez Europejską Fundację Analiz Prawnych

więcej informacji: http://plagiat.pl/pl/a/plagiat-pl-partnerem-konkursu-efa

 • Olimpiada Przedsiębiorczości

więcej informacji: http://www.olimpiada.edu.pl/

 • Konkurs "O szkodliwości korupcji"

więcej informacji: http://konkursy.wckp.lodz.pl/content/vi-konkurs-o-szkodliwo%C5%9Bci-korupcj

 • Konkurs "Fizyczne Ścieżki" organizowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych

więcej informacji: http://fizycznesciezki.pl/

 • Konkurs Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

więcej informacji: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-iii-i-iv-rok/stypendium-im-profesora-bronislawa-geremka/

 •  Konkurs „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? Tak!”

więcej informacji: http://www.antysciaga.pl/

 • Konkurs Znak Jakości Interkl@sa

więcej informacji: http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=nowosci&mainSRV=nowosci&page=main&action=news&pn_oid=345721

 • Konkurs EkoBaja
więcej informacji: http://ekobaja.eu/