System Antyplagiatowy

System Antyplagiatowy Antyściąga.pl dla Szkół jest programem służącym do weryfikowania samodzielności pisemnych prac domowych. Zadaniem systemu jest dostarczenie nauczycielowi danych umożliwiających stwierdzenie, czy praca domowa (wypracowanie, referat, prezentacja) została napisana samodzielnie oraz w jakim stopniu wykorzystano w niej teksty pochodzące ze stron internetowych.

  • Uczeń wprowadza pracę


  • Wygenerowanie raportu podobieństwa

  • Wyniki przesyłane są na adres mailowy nauczyciela / ucznia

Wynikiem analizy jest Raport podobieństwa, który określa procentowo, jaka część badanej pracy ucznia jest identyczna z fragmentami tekstów znajdujących się w Internecie oraz w Bazie Prac Szkoły. Raport podobieństwa zawiera również listę stron internetowych, na których znajdują się wykryte fragmenty oraz treść pracy z oznaczeniem fragmentów zidentyfikowanych jako identyczne.

System nie dokonuje samoistnie oceny pracy, do jej wydania konieczne jest zinterpretowanie Raportu podobieństwa przez nauczyciela.

Uczniowie, dzięki indywidualnym kontom użytkownika, założonym przez Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego, wprowadzają swoje prace do systemu Antyściąga.pl. Następnie system analizuje tekst. Wynikiem sprawdzenia pracy jest Raport podobieństwa, który zostaje wysłany na wskazany adres e-mail.