Rozwiązania dla uczelni

Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem Antyplagiat oraz innymi systemami elektronicznymi działającymi na uczelni, takimi jak system obsługi studiów/studentów oraz system biblioteczny.

Akademicki System Archiwizacji Prac umożliwia:

spełnienie obowiązku nałożonego na uczelnie w związku z nowelizacją ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z 1 października 2014 r. w zakresie przekazywania prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych niezwłocznie po obronie (art. 167b).

Korzyści z wdrożenia ASAP:

bezpieczne elektroniczne archiwum prac studentów

prezentacja dowolnie wybranego zakresu danych dotyczących zarchiwizowanych prac dla dowolnie zdefiniowanej grupy użytkowników

nowoczesne, zintegrowane zarządzanie procesem dyplomowania

automatyczna wymiana danych pomiędzy aplikacją a zintegrowanym z nią systemem dziekanatowym

usprawnienie przepływu informacji pomiędzy administracją uczelni, promotorami i studentami

uproszczony obieg dokumentów

wypełnienie dokumentów online

zmniejszenie obciążenia pracą pracowników administracyjnych

lepsza jakość obsługi studenta

Dzięki integracji ASAP z działającym na uczelni systemem obsługi studiów dostęp do aplikacji jest możliwy bez konieczności ponownego logowania (dane pomiędzy systemami wymieniane są automatycznie, dzięki czemu wpisywane są tylko raz).

Dotychczas aplikacja ASAP została skutecznie zintegrowana z:

  • e-HMS (Kalasoft),
  • Proakademia (APR System),
  • e-Dziekanat (iNetProject),
  • eOrdo (UNOLD Comp.).

 

Obieg pracy dyplomowej w wersji rozszerzonej:

 

 

Obieg pracy dyplomowej w wersji skróconej:

 

Pakiety ASAP

Funkcjonalność/pakiet Podstawowy Standardowy Rozszerzony
System Antyplagiat i Raport Podobieństwa
Procedury antyplagiatowe®
Cyfrowe archiwum prac dyplomowych
Integracja z ORPPD (wysyłanie prac jednym kliknięciem)
Zarządzanie funkcjami i zasobami archiwum
Integracja z LMS opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie
Użytkownicy Administrator
Operatorzy
Nauczyciele - opcjonalnie
Studenci - opcjonalnie
Elektroniczny obieg dokumentów Opinie, oświadczenia, recenzje -
Dodatkowe dokumenty na prośbę uczelni -
Weryfikacja trzech losowych stron - opcjonalnie opcjonalnie
Edytor dokumentów - opcjonalnie opcjonalnie
Płatności - za dodatkowe sprawdzenia - - opcjonalnie
Wprowadzanie zmian na życzenie Uczelni (zgodnie z cennikiem) - opcjonalnie opcjonalnie