Rozwiązania dla uczelni

System Antyplagiat, Akademicki System Archiwizacji Prac, Program Certyfikujący Uberrima Fide. Zapraszamy do zapoznania się z usługami dla szkolnictwa wyższego.

System Antyplagiat

 • Wysyłanie pracy do weryfikacji
 • Weryfikacja pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń
 • Raport Podobieństwa stanowiący wynik analizy antyplagiatowej
 • Dodanie obronionych prac dyplomowych do Bazy porównawczej uczelni
 • Wysyłanie pracy dyplomowej do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych

System Antyplagiat to jedyny powszechnie stosowany system weryfikacji oryginalności treści w Polsce.

 • Korzysta z niego ponad 200 polskich uczelni
 • Sprawdzono nim już 3 000 000 dokumentów
 • Już ponad 500 000 prac dyplomowych w bazie porównawczej
 • Jako jedyny system w Polsce porównuje analizowane teksty z polską Bazą Aktów Prawnych

Wersja abonamentowa Systemu przeznaczona jest dla instytucji, które zgłaszają dużą liczbę tekstów do sprawdzenia. System można wdrażać zgodnie ze strukturą organizacyjną danej uczelni.

Korzyści wynikające z dostępu abonamentowego do Systemu:

możliwość zakładania dużej liczby kont do zgłaszania prac (przeznaczonych np. dla nauczycieli akademickich na wydziale)

możliwość ochrony oryginalności sprawdzonych prac (każda sprawdzana praca jest porównywana ze znajdującymi się w Bazie danych, zawierającej wszystkie teksty sprawdzone poprzednio w ramach uczelni)

możliwość przystąpienia do Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz

elastyczne warunki dotyczące objętości sprawdzanych dokumentów

brak limitu na liczbę prac sprawdzanych dziennie

Wsparcie przy wdrożeniu Systemu oraz pomoc przy korzystaniu z niego

Zapoznaj się ze szczegółami oferty w naszym Dziale Uczelni:
abonament@antyplagiat.pl

System Antyplagiat:

Gwarantuje porównanie treści z najobszerniejszą baza tekstów, do której należą:
 • Zasoby Internetu
 • 500 tys. prac dyplomowych z lat 2003-2016
 • Baza Aktów Prawnych obowiązujących w Polsce
 • Baza tekstów naukowych Plagiat.pl
 • Baza RefBooks

Efektem działania systemu jest Raport podobieństwa pozwalający na dokonanie oceny samodzielności pracy dzięki:
 • Procentowym Współczynnikom podobieństwa
 • Liście źródeł zapożyczeń
 • Graficznemu zaznaczeniu fragmentów w tekście dokumentu zidentyfikowanych jako podobne

Plagiat.pl, zapewniając dostęp do systemu informatycznego, oferuje również wsparcie we wdrożeniu procedur związanych z jego wykorzystywaniem oraz Program Certyfikujący Uberrima Fide.