Rozwiązania dla uczelni

System Antyplagiat, Akademicki System Archiwizacji Prac, Program Certyfikujący Uberrima Fide. Zapraszamy do zapoznania się z usługami dla szkolnictwa wyższego.

Program Certyfkacji Uberrima Fide

Dbając o poprawę jakości kształcenia, Plagiat.pl wraz z fundacją im. Jeana Augustina Fresnela oferują program certyfikujący procedurę antyplagiatową. Program skierowany jest do jednostek naukowo-dydaktycznych utrzymujących najwyższe standardy jakości kształcenia. Badaniu podlegają wdrożone procedury związane z ochroną własności intelektualnej oraz wykorzystaniem narzędzi elektronicznych wspomagających proces oceny oryginalności prac dyplomowych (systemów antyplagiatowych), a także procedury wewnętrzne, ustalone w dokumentacji administracyjnej.
Celem współpracy jest dodatkowo rozwijanie funkcjonujących na Uczelni procedur, a w szczególności dostosowywanie ich do zmieniających się realiów prawnych.

Jednostki naukowo-dydaktyczne, w których przeprowadzona zostanie analiza wdrożonych procedur, otrzymują Certyfikat potwierdzający stosowanie wysokich standardów w zakresie ochrony oryginalności prac pisemnych związanych m.in. z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych wspomagających archiwizację oraz weryfikację antyplagiatową. Otrzymując Certyfikat, uczelnie uzyskują na okres jednego roku prawo do wydawania każdemu absolwentowi indywidualnego, imiennego certyfikatu potwierdzającego, że praca dyplomowa została przygotowana na uczelni, której procedury zapewniają wysoki stopień zabezpieczenia oryginalności.

konferencja (rok) temat konferencji
2015 „Dobre praktyki ochrony praw autorskich na uczelniach - analiza funkcjonujących procedur i nowe wymagania prawne"
2014 „Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – szanse i zagrożenia”
2013 „Przeciwdziałanie plagiatom na uczelniach sposobem na poprawę jakości kształcenia”
2012 „Skuteczna polityka antyplagiatowa – modele rozwiązań instytucjonalnych”
2011 „Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej”
2010 "Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?"