System Antyplagiatowy dla Wydawnictw

Usługa porównywania dokumentów udostępniana jest w modelu SAAP (przetwarzanie danych odbywa się na serwerze dostawcy usługi; zadanie użytkownika polega na wprowadzeniu dokumentu do analizy).

Usługa porównywania dokumentów udostępniana jest w modelu SAAP (przetwarzanie danych odbywa się na serwerze dostawcy usługi; zadanie użytkownika polega na wprowadzeniu dokumentu do analizy).

Wydawca wprowadza tekst do sprawdzenia w wybranym przez siebie momencie za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej i po krótkim czasie zostaje mu udostępniony raport, zawierający m.in. informację, określającą procentowo, jaka część testowanego tekstu jest tożsama z fragmentami tekstów znajdujących się już w Internecie i udostępnionych bazach danych (tzw. współczynnik podobieństwa), a także interaktywną listę źródeł, w których odnaleziono fragmenty tekstów identyczne z testowanym tekstem.

System Antyplagiat spełnia wszystkie standardy ochrony prywatności i poufności danych wynikających z obowiązujących przepisów, a jego skuteczność została sprawdzona przez kilkaset Uczelni i innych instytucji, które skorzystały z oferty Plagiat.pl.