Misja i strategia

Misją Plagiat.pl jest dostarczenie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, służących poprawie jakości kształcenia i ochronie własności intelektualnej.

Plagiat.pl zdefiniował potrzebę zastosowania usługi antyplagiatowej w Polsce i aspiruje do bycia liderem na świecie wśród firm oferujących rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne, służące poprawie jakości kształcenia w systemach szkolnictwa wyższego i nauce. Działalność firmy przyczynia się również do promowania idei poszanowania praw autorskich.

 • 2002 r.
  Powstaje Plagiat.pl, jako odpowiedź na powszechny problem nieuprawnionych zapożyczeń w pracach dyplomowych studentów. Przez pierwszy rok System Plagiat.pl był dostępny bez żadnych opłat. Jego popularność wśród wykładowców akademickich i nauczycieli wykazała, że tego typu przedsięwzięcie jest potrzebne polskiej edukacji i należy je rozwijać.
 • 2003 r.
  Podpisanie pierwszej umowy na korzystanie z Internetowego Systemu Antyplagiatowego z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W czerwcu tego samego roku wprowadzone zostały pierwsze opłaty za sprawdzanie dokumentów (w ramach usługi SMS-owej).
 • 2005 r.
  Przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której prezesem zarządu został dr Sebastian Kawczyński. Plagiat.pl szybko zyskał rangę ogólnopolską, a problem plagiatowania zaczął być poważnie dyskutowany w środowisku akademickim oraz mediach.
 • 2007 r.
  Ze względu na zainteresowanie usługą studentów, firma wprowadziła możliwość weryfikacji prac przez użytkowników indywidualnych.
 • 2011 r.
  Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie, firma rozszerzyła ofertę o Monitoring Antypiracki zasobów Internetu.
 • 2012 r.
  Pierwsze wdrożenie Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac na uczelni.
 • 2015 r.
  Obecnie z Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl korzysta ponad 190 polskich uczelni oraz instytucje w Niemczech, Kolumbii, Rumunii, Mołdawii i Kazachstanie.