• Rzetelność oferowanych przez nas usług oraz profesjonalne podejście do każdego współpracującego z nami partnera pozwoliło uzyskać nam status lidera na rynku polskim w zakresie ochrony antyplagiatowej. Poniżej prezentujemy opinie naszych partnerów na temat jakości współpracy z firmą Plagiat.pl.
 • Przez cały okres współpracy funkcjonowanie Systemu nie dało powodów do jakichkolwiek krytycznych uwag. Tym samym mogę bez wahania zarekomendować stosowanie Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl jako narzędzia wspierającego kadrę naukową, szczególnie promotorów, w pracy związanej z oceną samodzielności studenckich prac dyplomowych.
  dr Jerzy Paweł Nowacki Rektor Polsko
  -Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
 • Wychodząc z przeświadczenia o zasadności wykorzystywania tego rodzaj instrumentów prewencyjnych oraz mając na uwadze wieloletnią i dobrze układając się współpracę z Plagiat.pl, rekomenduję program identyfikujący znamiona pracy niesamodzielnej (zwany powszechniej antyplagiatem) wszystkim uczelniom, dla których uczciwość i rzetelność naukowa jest sprawą pierwszorzędnej wagi.
  dr hab. Anna Karmańska,
  prof. nadzw. SGH Prorektor ds. dydaktyki i studentów
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Plagiat.pl dostarcza nie tylko rozwiązań technologicznych pomocnych w zidentyfikowaniu nieuczciwych zachowań, ale również niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania zapory antyplagiatowej na uczelni.
  Prof. dr hab. Teresa Gardocka Kierownik Katedry Prawa,
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej