Pomoc prawna

Dział prawny podejmuje i koordynuje działania na rzecz przestrzegania przepisów prawa w zakresie prawa własności intelektualnej:

  • prawa autorskiego
  • ochrony baz danych
  • znaków towarowych
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji

oraz Prawa o szkolnictwie wyższym. Przygotowujemy projekty aktów prawnych, udzielamy porad i opinii prawnych, analizujemy umowy, reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.