Antyplagiat® dla Szkół


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania oferty od Plagiat.pl Sp. z o. o., a w szczególności na: otrzymywanie wyceny usługi drogą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Plagiat.pl Sp. z o.o. w celu informowania w przyszłości o interesujących usługach i wydarzeniach (nieobowiązkowe).

Administratorem Pani / Pana danych jest Plagiat.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gdańska 2/67, 01-633 Warszawa, e-mail: biuro@antyplagiat.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@antyplagiat.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu otrzymania oferty od Plagiat.pl Sp. z o.o., a w szczególności na otrzymanie wyceny usługi drogą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny. W przypadku zaznaczenia stosownej zgody powyżej, dane będą także przetwarzane w celu informowania o przyszłych ofertach i usługach Plagiat.pl. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i obsługi zapytania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku zgody na informowanie o przyszłych ofertach i usługach Plagiat.pl Sp. z o.o. dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie będą wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym do profilowania. Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.