Antyplagiat dla Biznesu


Oferujemy najlepsze wsparcie dla wydawnictw, instytucji, firm, blogerów i innych autorów w procesie weryfikowania oryginalności tekstów oraz ochrony własnych publikacji.

Kiedy warto skorzystać z systemu?


publ-1

- jesteś wydawcą i chcesz mieć pewność, co do oryginalności dostarczonych tekstów

stamp-1

- pracujesz w instytucji
i potrzebujesz systemu, który sprawdza oryginalność dokumentów i pism

career-1

- jesteś blogerem i zależy Ci na ochronie Twoich tekstów oraz ich indywidualnym charakterze

writer-3-1

- jesteś autorem i chcesz zadbać o wysoką jakość swoich tekstów


Dlaczego warto skorzystać?

- korzystając z oferty abonamentowej otrzymają Państwo najszersze bazy porównawcze,

- poza zasobami światowego Internetu System Antyplagiat dostarczy również wynik z Refbooks - bazy publikacji naukowyh Plagiat.pl zawierającej prawie 32 mln. publikacji i artykułów naukowych również w języku angielskim,

- zyskają Państwo możliwość tworzenia własnej bazy porównawczej z publikacji i tekstów,

- otrzymają Państwo indywidualnego opiekuna służącego wsparciem technicznym oraz merytorycznym.

Funkcjonalności systemu Antyplagiat

 • Najszersze bazy porównawcze
  • Dostarczenie Użytkownikowi czytelnego raportu z analizy ze wskazaniem źródeł i rozmiaru odnalezionych zapożyczeń
  • System odporny na zabiegi edytorskie
  • Analiza tekstu w dowolnym języku
  • Inteligentne funkcjonalności dodatkowe
  • Możliwość integracji systemu Antyplagiat z systemem obiegu tekstów (m.in. Editorial System, Open Journal System, autorskie rozwiązania klienta)


Zalety systemu abonamentowego:

 • Skuteczna procedura antyplagiatowa
 • Profesjonalna obsługa klienta przez cały okres trwania kontraktu
 • Wsparcie przy wdrożeniu i konfiguracji systemu
 • Gwarancja porównań z najobszerniejszą bazą tekstów
 • Możliwość zakładania nieograniczonych ilości kont dla użytkowników


BookWatchBookWatch to usługa monitoringu antypirackiego, w ramach której Plagiat.pl za pomocą autorskiego oprogramowania dokonuje systematycznego, starannego przeglądu zasobów Internetu w celu wykrycia pirackich kopii publikacji wydawanych przez Klienta. W ramach usługi podejmujemy również w imieniu Klienta kroki zmierzające do powstrzymania działań na jego szkodę (wysyłka monitów).


Kiedy warto skorzystać z usługi?Dlaczego warto skorzystać?


Efekty monitoringu udostępniane są w formie raportów zawierających informacje o stronach internetowych, na których wykryto nielegalnie udostępnione pliki wraz z odnośnikami (adresami URL) prowadzącymi do wskazanych plików. Usługa zapewnia także możliwość szybkiego zablokowania dostępu do nich poprzez usunięcie prowadzącego do pliku odnośnika.


Oferując usługę BookWatch zapewniamy:

 • systematyczne wyszukanie w Internecie plików zawierających elektroniczne wersje opublikowanych książek
 • wysyłka do naruszyciela wezwania do zaprzestania działań oraz usunięcia dostępu do nielegalnie publikowanych treści
 • skontrolowanie skuteczności wezwania w razie niezastosowania się naruszyciela do wezwania
 • dalsze działania w porozumieniu z Klientem: dostarczenie Klientowi raportów zawierających efekty monitoringów oraz wysłanych wezwań


Jak działa BookWatch?


 • Zadaniem Antypirackiego Monitoringu Książek BookWatch jest staranne wyszukiwanie w Internecie wszystkich nieautoryzowanych (przez dysponujących autorskimi prawami majątkowymi) plików książek i innych publikacji, a także ich fragmentów oraz szybkie zablokowanie możliwości ich bezpłatnego pobrania. Monitoring pomija przy tym kopie rozpowszechniane legalnie.


 • Opracowany przez specjalistów z firmy Plagiat.pl program BookFinder przeszukuje zasoby Internetu, wyszukując nieautoryzowane przez właścicieli elektroniczne kopie publikacji. Szczególną uwagę zwraca na kilkadziesiąt najpopularniejszych serwisów przechowywania, udostępniania i wymiany plików.


 • Wynikiem monitoringu antypirackiego jest raport zawierający listę adresów url odsyłających do portali internetowych, na których wykryto nielegalnie udostępnione publikacje. Usługa BookWatch zapewnia możliwość wysyłania do tych portali monitów wzywających do usunięcia ze strony internetowej kopii publikacji umieszczonych w sposób naruszający autorskie prawa majątkowe.

Bądźmy w kontakcie