XII Finał Konkursu Skomplikowane i Proste

Finał konkursu NBP
21 października 2016
Zapraszamy na dwudniowe Warsztaty UASA 2017
14 stycznia 2017

XII Finał Konkursu Skomplikowane i Proste

Jury wyłoniło zwycięzców dwunastej edycji konkursu „Skomplikowane i Proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. W tegorocznej edycji wyróżniono prace o śledzeniu kumaków górskich, rozładowywaniu korków ulicznych oraz o szkle, które regeneruje kość. Konkurs corocznie organizowany jest przez Forum Akademickie pod honorowym patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Kolejny rok odbywa się również przy współpracy Plagiat.pl.

Konkurs „Skomplikowane i proste” skierowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz do doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Przedmiotem konkursu jest napisanie artykułu popularnonaukowego popularyzującego w przystępny sposób własne badania naukowe lub badania, w których jego uczestnicy brali udział. W tym roku do konkursu nadesłano 138 prac. Trzy z nich nagrodzono, a cztery otrzymały wyróżnienie.

Pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Łaciak, biolog związana z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. To uczestniczka Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Przygotowuje doktorat o biologii i ekologii kumaka górskiego w dolinie rzeki Biała Tarnowska. Nagrodę otrzymała za pracę "Naukowe podchody na granicy wody, czyli krótka opowieść o tym, jak śledziliśmy kumaki górskie". Zwyciężczyni otrzyma od sponsorów konkursu 9000 zł, w tym 2500 zł od Plagiat.pl oraz dodatkowe nagrody (m.in. udział w szkoleniach i nagrody rzeczowe).

Druga nagroda trafiła do Pawła Gory - doktoranta informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Opracował on program do symulacji ruchu pojazdów w mieście. Bada zagadnienia modelowania, analizy i optymalizacji ruchu pojazdów. Nagrodzono jego tekst pt. "Nauka vs. korki". W nagrodę dostanie m.in. 4,5 tys. zł.

Trzecie miejsce w konkursie zajęła Oliwia Kalwasińska, która prowadzi badania w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Bada kompozyty oparte na szkle i możliwości wykorzystania szkła w inżynierii tkankowej. Nagrodę otrzymała za pracę: "Szkło, które zregeneruje kość". Wśród przewidzianych nagród jest m.in. 2 tys. zł.

Jury wyłoniło zwycięzców dwunastej edycji konkursu „Skomplikowane i Proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. W tegorocznej edycji wyróżniono prace o śledzeniu kumaków górskich, rozładowywaniu korków ulicznych oraz o szkle, które regeneruje kość. Konkurs corocznie organizowany jest przez Forum Akademickie pod honorowym patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Kolejny rok odbywa się również przy współpracy Plagiat.pl.