Konferencja „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią”

Zapraszamy na dwudniowe Warsztaty UASA 2017
14 stycznia 2017
Biuro Plagiat.pl nieczynne 2 maja
28 kwietnia 2017

Konferencja „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią”

23 maja w Warszawie odbędzie się największa konferencja dotycząca problemu plagiatowania w kontekście jakości kształcenia pod tytułem „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią – standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania”. Zaproszeni eksperci będą w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta rozważać nad idealnym modelem zarządzania uczelnią, a także o procedurach sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia. Konferencja o takim charakterze, organizowana jest już po raz dziesiąty.

Program konferencji obejmuje dwa panele eksperckie. Pierwsza część wydarzenia poświęcona będzie zagadnieniom związanym z nowoczesnym zarządzaniem uczelnią. Podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie związane z formułami zarządczymi, a także m.in. ze szkoleniami menedżerów w uczelniach w szczególności w zakresie wykorzystywania wspomagających narzędzi informatycznych. Gospodarzem dyskusji będzie prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, która jest współorganizatorem wydarzenia. Do udziału w debacie zaproszeni zostali: prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Janina Godłów-Legiedź reprezentująca Uniwersytet Łódzki, prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, prof. Krzysztof Leja reprezentujący Politechnikę Gdańską oraz Leszek Lewoc, prezes PCG Academia.

Podczas drugiego panelu zaproszeni dyskutanci będą rozmawiać o rozwiązaniach wspierających podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem narzędzi i procedur antyplagiatowych. Podczas dyskusji podniesiona zostanie kwestia znaczenia właściwych procedur w kształtowaniu wzorcowego procesu dyplomowania. Paneliści będą też rozmawiać o kluczowych elementach funkcjonowania systemu antyplagiatowego w uczelni oraz o przyszłości prawa antyplagiatowego w Polsce. Gospodarzem dyskusji będzie Piotr Kieraciński, redaktor naczelny „Forum Akademickiego”, udział w panelu potwierdzili dr Andrzej Kurkiewicz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Mariusz Kuziak, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. Aneta Pieniądz reprezentująca Obywateli Nauki. Konferencji towarzyszyć będzie uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów Educatio Qualis uczelniom, które zapewniają najwyższe standardy w zakresie ochrony oryginalności pisemnych prac dyplomowych i aktywnie realizują politykę ochrony własności intelektualnej w uczelniach.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, szkół wyższych i Konferencji Rektorów, ich partnerów instytucjonalnych, a także podmiotów kontrolujących jakość kształcenia oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój nauki i szkolnictwa w Polsce.

Strona internetowa konferencji: www.konferencjanaukowa.edu.pl

Instytucje zaproszone do patronowania wydarzeniu:
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
- Obywatele Nauki
- Urząd Patentowy
- PCG
- Fundacja Legalna Kultura
- Fundacja im. Henriego Bergsona