Plagiat.pl aktywny na Ukrainie

Planowana krótka przerwa w dostępie do systemu antyplagiatowego
7 sierpnia 2017
Plagiat.pl zainteresowany Kirgistanem
14 października 2017

Plagiat.pl aktywny na Ukrainie

Przedstawiciele Plagiat.pl odbyli w ostatnich miesiącach dwie serie spotkań na temat kolejnych możliwości zwalczania zjawiska plagiatowania na Ukrainie. Wśród naszych rozmówców byli zarówno reprezentanci ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak i wiodących szkół wyższych.

Na liście ośrodków akademickich, w których odbyliśmy spotkania są takie miasta jak m.in. Charków, Dniepr czy Kijów. W tym ostatnim konstruktywne rozmowy przeprowadziliśmy na Narodowym Uniwersytecie Lotnictwa, Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. Wadyma Hetmana oraz Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Z kolei szkolenie i prezentację możliwości systemu Plagiat.pl dla studentów oraz kadry akademickiej na Kijowskim Uniwersytecie Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przeprowadził dyrektor Plagiat.pl na Ukrainie dr Oleksandr Striamets. Tematami naszych prezentacji były także doświadczenia, które w zwalczaniu zjawiska plagiatowania zdobyły uczelnie wyższe z Polski oraz przegląd najnowszych współczesnych osiągnięć technologicznych pomocnych w walce z plagiatami. Temat ten wzbudził bardzo duże zainteresowanie na Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy. Wiele ukraińskich szkół wyższych współpracuje z nami już teraz. W dalszym ciągu zauważalne jest jednak rosnące zainteresowanie tematyką walki z plagiatami na Ukrainie. Wynika to m.in. z ostatnich zmian w ukraińskim ustawodawstwie i oczekiwań dotyczących integracji ukraińskich przepisów ze standardami Unii Europejskiej.