Plagiat.pl z wizytą w Bułgarii

Plagiat.pl zainteresowany Kirgistanem
14 października 2017
Plagiat.pl partnerem konkursu o polskich osiągnięciach i przedsiębiorczości
20 października 2017

Plagiat.pl z wizytą w Bułgarii

Reprezentanci Plagiat.pl odwiedzili Bułgarię, w której odbyliśmy spotkania z przedstawicielami wiodących uniwersytetów w takich miastach jak Sofia, Warna czy Płowdiw.

Uniwersyteckie władze były bardzo zainteresowane zarówno naszym systemem antyplagiatowym oraz usługami świadczonymi przez Plagiat.pl, jak i ogólną tematyką walki ze zjawiskiem plagiatowania. Jedną z przyczyn tak dużego zainteresowania była sprawa niedawnych plagiatów w rozprawie doktorskiej rektora jednej z bułgarskich uczelni oraz ogólne postrzeganie znaczenia rosnącej uczciwości akademickiej. Bułgaria z zainteresowaniem spogląda też na duże osiągnięcia w walce ze zjawiskiem plagiatowania, jakie odnotowano w Polsce i Rumunii.