Plagiat.pl wspiera konkurs dla młodych naukowców

Plagiat.pl wspiera XIII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości
30 października 2017
Zapraszamy na dwudniowe Warsztaty UASA 2018
3 stycznia 2018

Plagiat.pl wspiera konkurs dla młodych naukowców

Po raz kolejny zachęcamy do udziału w XIV edycji konkursu „Skomplikowane i Proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”, którego organizatorem jest redakcja miesięcznika Forum Akademickie. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Artykuły popularnonaukowe zgłoszone przez uczestników powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe lub badania, w których autorzy brali udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tysięcy znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy umieszczone u góry pierwszej strony). Dozwolone jest również dołączenie kilku fotografii lub rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Organizatorzy proszą jednak o dodanie zaklejonej małej koperty listowej formatu C6, oznaczonej tym samym hasłem i zawierającej dane osobowe autora – tj. imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy numer telefonu, adres e-mail – oraz krótką, jednostronicową notę dotyczącą przebiegu pracy naukowej. Spis publikacji nie jest wymagany. Artykuły z dopiskiem „Konkurs” można przesyłać pod adres: Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601, Lublin, pok. 407 do 11 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu tego roku. Jury konkursu przewiduje trzy główne nagrody oraz cztery równorzędne wyróżnienia. Na zwycięzcę czeka w sumie 8500 zł.