Finał konkursu na artykuł popularnonaukowy

Zapraszamy na dwudniowe Warsztaty UASA 2018
3 stycznia 2018
Plagiat.pl rozszerza współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy
26 stycznia 2018

Finał konkursu na artykuł popularnonaukowy

Jury XIII edycji konkursu „Skomplikowane i Proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” wyłoniło autorów najlepszych prac, które w przystępny sposób popularyzują własne badania naukowe lub badania, w których autorzy brali udział. Konkurs corocznie organizowany jest przez „Forum Akademickie” pod honorowym patronatem wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem, po raz kolejny, jest też Plagiat.pl.

W tym roku do konkursu nadesłano 134 prace. Jury wybiera spośród nich artykuły poprawne merytorycznie, sprawnie napisane, charakteryzujące się wyczuciem idiomu popularnonaukowego, ukazujące autentyczne zaangażowanie w wykonywane badania i świadomość stosowanych metod, obrazowe, odznaczające się oryginalnym pomysłem popularyzatorskim, czasem też wprowadzające osobistą refleksję na temat pracy badawczej. Ostatecznie nagrodzono trzy prace, a cztery kolejne zostały wyróżnione. Pierwsze miejsce zajęła Katarzyńa Pańczyk, doktorantka Akademii Pomorskiej w Słupsku, polonistka i teoretyk literatury. Nagrodę otrzymała za artykuł „Poszukiwania naukowo-detektywistyczne”, w którym odkryła, kto był autorem opublikowanej pod pseudonimem, emigracyjnej powieści „Budujemy kanał” (1947). Odnalazła córkę pisarza, byłego więźnia sowieckich obozów pracy, późniejszego żołnierza armii Andersa i emigranta w Brazylii. Opowiada o tym z pasją, odsłaniając przy okazji kawałek nieznanej historii. Przedstawia własne badania, związane z nimi emocje oraz satysfakcję z istotnego odkrycia. Zwyciężczyni otrzyma od sponsorów w sumie 8500 zł oraz dodatkowe nagrody (m.in. kurs i nagrody rzeczowe). Drugie miejsce zajęła Magdalena Kłodowska, doktorantka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, fizyk medyczny. W artykule „O małym symulancie Monte Carlo” w formie wzorowanej na „Bajkach robotów” Stanisława Lema przedstawiła badania nad zastosowaniem metody Monte Carlo w walce z nowotworami. Praca została bardzo dobrze napisana, a pomysł przeprowadzony konsekwentnie do końca. Laureatka drugiego miejsca otrzyma od sponsorów 4000 zł oraz nagrody dodatkowe. Trzecia nagroda trafiła do historyka Dominika Szulca z Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie. Jego artykuł: „Tajemnice ‚cudownej’ broni Hitlera” jest relacją z badań dość prostych, choć wspartych literaturą, która zachęca czytelnika do własnych poszukiwań. Dobrze napisany artykuł dotyczy odkrycia na dnie tajemniczego leja na uroczysku w sercu Lasów Janowskich (Lubelszczyzna).