Bułgarskie uczelnie są coraz bardziej zainteresowane współpracą z Plagiat.pl

Finał X edycji Turnieju Wiedzy Psychologicznej
10 marca 2018
Finał XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
11 kwietnia 2018

Bułgarskie uczelnie są coraz bardziej zainteresowane współpracą z Plagiat.pl

Ali Tahmazov, Dyrektor Wykonawczy ds. Rynku Międzynarodowego Plagiat.pl oraz Olga Sharapkinga, Kierownik ds. Kluczowych Klientów Zagranicznych odwiedzili dwa bułgarskie miasta – Płowdiw i Sofię – w których odbyli szereg rozmów. Spotkania, podczas których opowiadaliśmy o polskich doświadczeniach w zwalczaniu zjawiska plagiatowania, zorganizowano razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki Bułgarii.

Przedstawiciele ministerstwa wyrazili zainteresowanie uzyskaniem dostępu do współczesnych technologii i rozwiązań, które może zapewnić Plagiat.pl, co sprawiło że zapadła decyzja o zorganizowaniu kolejnych rozmów na temat wspólnie planowanych działań. Podczas naszej wizyty w Bułgarii tamtejszy parlament dyskutował nad nowym prawem dotyczącym szkolnictwa wyższego, które ma całkowicie zakazać plagiatów i wprowadzić zagadnienie walki z nimi na nowy poziom. Plagiat.pl jest gotowy dostarczać bułgarskim środowiskom akademickim skuteczne rozwiązania pozwalające na zwalczanie zjawiska plagiatowania. W czasie wizyty w Bułgarii podpisaliśmy również umowę dotyczącą współpracy z drugą bułgarską uczelnią – Uniwersytetem w Płowdiw im. Paisjusza Chilendarskiego. Odbyliśmy także kilka spotkań z przedstawicielami miejscowych uczelni takich jak m.in. Narodowa Akademia Sportu im. Vassila Levskiego, Uniwersytet Technologii Żywności, Uniwersytet Medyczny w Płowdiw, czy też Uniwersytet Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji.