Nowy wygląd i funkcje systemu Antyplagiat dla użytkowników abonamentowych

Poszukujemy Specjalisty ds. Rozwoju
18 kwietnia 2018
Zwalczanie plagiatów stało się łatwiejsze
24 maja 2018

Nowy wygląd i funkcje systemu Antyplagiat dla użytkowników abonamentowych

System Antyplagiat® zyskał nową odsłonę, która będzie sukcesywnie wdrażana kolejnym uczelniom oraz pozostałym klientom abonamentowym. Konto użytkownika ma nowy widok, dostępne będą także dodatkowe funkcjonalności. Zmiany są efektem ciągłego rozwijania naszego systemu antyplagiatowego i zakończenia kolejnego etapu prac.

Przed zaktualizowaniem systemu na koncie danego użytkownika abonamentowego, będziemy się z Państwem w tej sprawie kontaktować. Przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące zmian oraz odpowiemy na ewentualne pytania.

Modernizacja w żaden sposób nie wpływa na proces logowania do systemu. Dane, którymi dotąd użytkownicy logowali się na swoje konta pozostają więc aktywne – nie zmieniają się ani loginy, ani hasła. Zmiany nie dotyczą także samego procesu dodawania dokumentu do sprawdzenia. Użytkownik w dalszym ciągu może wybrać jedną z trzech metod:

  • dodanie dokumentu z pliku
  • poprzez przeciągnięcie pliku
  • kopiuj – wklej

Statusy dokumentów pozostają niezmienione, ale zmodyfikowane zostały ikony statusów. Nowe ikony statusu pracy wyglądają następująco:

    przetwarzany (dokument w trakcie sprawdzania);

sprawdzony;

     wybrany do bazy (dokument w trakcie indeksowania; nie jest jeszcze dodany do bazy i nie stanowi materiału do porównań);

     dodany do bazy (dokument tworzący bazę porównawczą);

odrzucony (dokumenty, których Raport podobieństwa został negatywnie oceniony przez Promotora);

 

Nowe funkcjonalności, do których sukcesywnie będą mieli dostęp kolejni użytkownicy abonamentowi to:

  1. możliwość samodzielnej edycji danych pracy (zarówno dla dokumentów sprawdzonych, jak i dodanych do bazy porównawczej);
  2. możliwość samodzielnego wycofania pracy z bazy porównawczej;
  3. możliwość podglądu historii zmian wprowadzonych na danym dokumencie;
  4. podgląd do wszystkich prac z przypisanej użytkownikowi jednostki organizacyjnej.

Wygląd nowych funkcjonalności znajduje się poniżej.

 

Rys 1. Nowe funkcjonalności konta użytkownika.

 

Rys. 2. Okno edycji danych pracy.

 

Rys. 3 Historia zmian dokumentu.

 

Rys. 4. Wybór widoku prac jednostki lub użytkownika.

 

 

Cały czas pracujemy nad dalszym rozwojem naszego systemu i kolejnymi udogodnieniami w jego użytkowaniu, dlatego też chętnie poznamy Państwa opinię także o już wprowadzonych zmianach. Pytania i opinie można przesłać do nas za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.plagiat.pl dostępnego w zakładce POMOC. W każdej chwili jesteśmy też do Państwa dyspozycji, w razie potrzeby prosimy o kontakt z Opiekunem Państwa Uczelni. W razie potrzeby powrotu do starego widoku konta, jest to jeszcze możliwe po wybraniu opcji POPRZEDNIA WERSJA znajdującej się w prawym, górnym rogu ekranu.

Rys. 5. Umiejscowienie zakładek „Pomoc” oraz „Poprzednia wersja”.

 

Życzymy przyjemnej pracy z nowym kontem w systemie Antyplagiat®.