Ukraiński okrągły stół poświęcony systemowi StrikePlagiarism.com

Konferencja „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018”
30 maja 2018
System Plagiat.pl dostępny dla uczelni w Kenii i Nigerii
24 lipca 2018
Przedstawiciele wielu ukraińskich uczelni wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym 4 i 5 czerwca na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Ministerstwa Spraw Wewnęrznych. W przygotowanych przez nas prezentacjach i szkoleniach uczestniczyli pracownicy uczelni z takich miast jak Lwów, Kijów, Czerniowce, Iwano-Frankiwsk, Tarnopol, Chmielnicki, Winnica, Połtawa, Charków, Czernihów oraz Zaporoże.

Podczas spotkania manager ds. rozwoju Plagiat.pl na Ukrainie Olga Bakalo przedstawiła możliwości systemu oraz jego nowy wygląd. Uczestnicy spotkania omawiali również nowe sposoby korzystania z panelu użytkownika. Dyskutowali także zarówno nad tym jak zapobiegać plagiatom w sferze edukacyjnej, jak i nad tym jak je wykrywać. Dyrektor Wykonawczy ds. Rynku Międzynarodowego Plagiat.pl Ali Tahmazov zawrócił uwagę, że choć plagiat jest istotnym problemem na całym świecie, to głównym sposobem walki z nim jest zapobieganie, a nie karanie. Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Roman Blaguta podzielił się też wrażeniami z wdrożenia na jego uczelni systemu i podkreślił, że korzystanie z niego jest bardzo wygodne i odpowiada potrzebom szkoły. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także prezentacje innych szkół wyższych, które opowiadały o swoich doświadczeniach z wdrażania antyplagiatowego systemu : Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana, Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina oraz Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Historię i wnioski z wykorzystywania systemu StrikePlagiarism.com w Rumunii przedstawiła też szefowa tamtejszego biura Cristina Costiniuc, która połączyła się z uczestnikami okrągłego stołu poprzez wideorozmowę. Drugiego dnia spotkania omówiono natomiast dalsze możliwości usprawniania systemu. Odbyły się też indywidualne szkolenia oraz konsultacje.