Przedstawiciele Plagiat.pl uczestnikami okrągłego stołu w Kazachstanie

Biuro Plagiat.pl nieczynne 14 września
12 września 2018
Nowe funkcje systemu Antyplagiat® dla użytkowników abonamentowych
12 października 2018

Przedstawiciele Plagiat.pl uczestnikami okrągłego stołu w Kazachstanie

Uniwersytet ALMA – wiodąca prywatna uczelnia w Azji Środkowej, był inicjatorem okrągłego stołu na temat etyki akademickiej. W wydarzeniu, które odbyło się 28 września 2018 r., wzięli udział rektorzy ałmackich szkół wyższych oraz eksperci z organizacji Dissernet, walczącej ze zjawiskiem plagiatu wśród polityków i urzędników.

Julia Kalchun z Plagiat.pl podczas wygłoszonej prelekcji podkreśliła znaczące zmiany, które dokonały się w kwestii uczciwości akademickiej w Kazachstanie oraz rolę społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie. Kompleksowe rozwiązania oraz społeczne poparcie mają istotne znaczenie w zwalczaniu zjawiska plagiatu w szkolnictwie wyższym. Eksperci z organizacji Dissernet zaznaczyli, że ogromna fala sprzeciwu wobec plagiatów w pracach dyplomowych rosyjskich polityków, była silnym impulsem dla Kazachstanu do włączenia się w walkę z tym zjawiskiem.

Plagiat.pl to pierwsza firma antyplagiatowa, która w 2015 roku otworzyła biuro w Kazachstanie, stając się liderem rynku oprogramowania wspomagającego weryfikację oryginalności tekstu. Plagiat.pl regularnie współpracuje z 24 uczelniami, którym dostarcza system antyplagiatowy w języku kazachskim.