Przedstawiciel Plagiat.pl spotkał się z Komisją Akredytacyjną Republiki Azerbejdżanu

Przedstawiciel Plagiat.pl prelegentem seminarium na temat uczciwości akademickiej
26 października 2018
Plagiat.pl podpisał memorandum z Najwyższą Komisją Atestacyjną pod przewodnictwem Prezydenta Republiki Azerbejdżanu
30 października 2018

Przedstawiciel Plagiat.pl spotkał się z Komisją Akredytacyjną Republiki Azerbejdżanu

W październiku 2018 r. dyrektor wykonawczy Plagiat.pl odbył spotkanie z szefem wydziału Komisji Akredytacyjnej Azerbejdżanu. Pan Tofig Ahmadov wyraził zainteresowanie wdrażaniem międzynarodowych standardów uczciwości akademickiej w Azerbejdżanie i zadeklarował chęć współpracy na kilku płaszczyznach, takich jak doradztwo i wsparcie eksperckie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia Plagiat.pl w zakresie walki ze zjawiskiem plagiatowania w Polsce.

Uczestnicy potwierdzili, że skala plagiatowania na uczelniach wyższych w Azerbejdżanie uległa znacznemu obniżeniu w ciągu ostatnich trzech lat.