Seminarium na temat uczciwości akademickiej dla przedstawicieli uczelni wyższych z Ukrainy odbędzie się 15 listopada w Warszawie.

Plagiat.pl podpisał memorandum z Najwyższą Komisją Atestacyjną pod przewodnictwem Prezydenta Republiki Azerbejdżanu
30 października 2018
Prawie 1/3 Polaków dopuściła się plagiatu lub ściągała podczas egzaminów
27 listopada 2018

Seminarium na temat uczciwości akademickiej dla przedstawicieli uczelni wyższych z Ukrainy odbędzie się 15 listopada w Warszawie.

Przedstawiciel Plagiat.pl Krzysztof Gutowski podzieli się z uczestnikami wieloletnim doświadczeniem w walce ze zjawiskiem plagiatowania i promowaniu postaw etycznych w kontekście standardów Unii Europejskiej.

Seminarium zgromadzi około 90 przedstawicieli szkół wyższych między innymi z Kijowa, Winnicy, Krzywego Rogu, Kamieńca Podolskiego, Połtawy, Lwowa, Charkowa, Iwano-Frankowska.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące kwestie:

  1. Problemy w zwalczaniu zjawiska plagiatowania w środowisku akademickim i naukowym.
  2. Plagiat.pl – historia i produkty.
  3. StrikePlagiarism.com – system wykrywania plagiatu.
  4. Doświadczenie Plagiat.pl w zwalczaniu zjawiska plagiatowania na całym świecie.
  5. System StrikePlagiarism.com na ukraińskich uniwersytetach.
  6. Możliwości rozwoju współpracy Plagiat.pl z ukraińskimi instytucjami akademickimi.