Konferencja 2019 „Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji”.

AKAMBIKO – nowy system dla uczelni wyższych
9 maja 2019
Prace modernizacyjne
8 lipca 2019

Konferencja 2019 „Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji”.

29 maja 2019 roku w Hotelu Polonia w Warszawie odbyła się konferencja naukowej „Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak wykorzystać innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych praktyk?”.

Była to już dwunasta edycja tego największego, cyklicznego wydarzenia dotyczącego tematyki jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans rysujących się przed polską nauką.

Podczas konferencji odbyły się dwa główne panele eksperckie. Pierwszy dotyczył najważniejszych aktualnie rozwiązań prawnych wpływających na kształtowanie się kultury uczciwości akademickiej. Prelegenci przedstawili swoje opinie na temat wprowadzonych zmian ustawowych i możliwych wynikających z nich skutków, związanych z problematyką debaty, w tym między innymi przestrzegania dobrych praktyk w kształceniu akademickim.

Drugi dotyczył jakości i innowacyjności rozwiązań wybranych systemów antyplagiatowych, oraz konieczności doskonalenia i rozszerzania ich funkcji, tak aby walka ze zjawiskiem plagiatowania była coraz skuteczniejsza. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanowili się nad możliwością poddania analizie antyplagiatowej innych typów prac niż dyplomowe, oraz różnorodnością baz i wpływie ich zasobów na wyniki analizy antyplagiatowej.

Ponadto prelegenci podzielili się swoim doświadczeniem akademickim i dobrymi praktykami oraz wspólnie omówili rozwiązania najlepsze zarówno dla studentów, jak i dla kadry akademickiej.

Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, uczelni oraz eksperci i reprezentanci podmiotów kontrolujących jakość kształcenia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój nauki i szkolnictwa w Polsce.