referencje 4

Agnieszka Kowalewska
13 stycznia 2017

referencje 4

Elastyczność rozwiązania pozwala na dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań Uczelni, przede wszystkim w zakresie nie zwiększania obciążeń pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w związku z wykorzystaniem systemu. Antyplagiat stanowi przydatne narzędzie w uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia.