Integracja z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym
Jednolity System Antyplagiatowy jest rozwiązaniem udostępnianym przez MNiSW każdej instytucji w Polsce uprawnionej do nadawania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Dzięki modułowi API możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności systemu Antyplagiat.


Jak skonfigurować integrację?

W celu uruchomienia integracji wystarczy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub Indywidulanym Opiekunem i zgłosić chęć przetestowania lub aktywacji integracji. Po skonfigurowaniu odpowiedniego uprawnienia na koncie administratora systemu Antyplagiat pojawi się okno, w które należy wprowadzić klucz integracji JSA dostępny w panelu administratora JSA w zakładce „Ustawienia ogólne”.Zalety integracji

  • obsługa dwóch systemów odbywa się za pomocą jednego konta
  • praca i jej metadane dodawane są do systemu tylko raz
  • W prace dyplomowe dodane do sprawdzenia w systemie Antyplagiat są wysyłanie również do analizy systemem JSA
  • w systemie znajdują się oba raporty w wersjach skróconej i pełnej
  • obieg pracy i procedura antyplagiatowa mogą pozostać bez zmian, a osobami wgrywającymi prace mogą pozostać operatorzy
  • integracja jest bezpłatna
    • zapewnia najwyższą jakość analizy antyplagiatowej dzięki najszerszym bazom porównawczym do których dostęp mają poszczególne systemy