klienci

Plagiat.pl na świecie

Plagiat.pl jest liderem rynku oprogramowania wspomagającego weryfikację oryginalności tekstu w Polsce i Rumunii.
Z rozwiązań Plagiat.pl korzysta ponad 300 uczelni w jedenastu krajach na trzech kontynentach.


Referencje

Prof. dr hab. Teresa Gardocka, Kierownik Katedry Prawa

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Plagiat.pl dostarcza nie tylko rozwiązań technologicznych pomocnych w zidentyfikowaniu nieuczciwych zachowań, ale również niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania zapory antyplagiatowej na uczelni.

Prof. dr hab. Anna Karmańska, Prorektor ds. dydaktyki i studentów

Szkoła Główna Handlowa

Wychodząc z przeświadczenia o zasadności wykorzystywania instrumentów, których prewencyjne funkcje dobrze służą społeczności akademickiej oraz mając na uwadze wieloletnią i dobrze układającą się współpracę z Plagiat.pl rekomenduję program identyfikujący znamiona pracy niesamodzielnej wszystkim uczelniom, dla których uczciwość i rzetelność naukowa jest sprawą pierwszorzędnej wagi.

Prof. dr hab. Piotr Dominiak, Dziekan wydziału zarządzania i ekonomii

Politechnika Gdańska

Jesteśmy zadowoleni z poziomu usług, jakie świadczy Plagiat.pl. Firma reaguje niemal natychmiastowo na nasze potrzeby, wspiera nas w realizacji działań antyplagiatowych na wydziale oraz docenia nasze wysiłki na polu walki z plagiatami.

Bądźmy w kontakcie