Plagiat.pl jest polskim liderem z wieloletnim doświadczeniem w branży systemów antyplagiatowych. Samodzielnie tworzymy i rozwijamy narzędzia służące do weryfikacji oryginalności tekstów i ochrony własności intelektualnej.
Z naszych rozwiązań korzystają uczelnie wyższe, wydawnictwa, instytucje dbające o prawa autorskie, szkoły oraz twórcy tekstów ze wszystkich dziedzin. Szczegółowe informacje dotyczące naszych usług prezentujemy poniżej.


Sprawdzenia Indywidualne

Sprawdzenia Indywidualne


Dostępne dla każdego, kto w prosty i szybki sposób chciałby poddać analizie jeden lub kilka tekstów.

Analiza na zamówienie


Porównanie ze sobą dwóch tekstów tego samego lub różnych autorów.


Detekcja AI

Detekcja AI


Dostarcza informację o prawdopodobieństwie, z jakim wgrany do sprawdzenia tekst został utworzony przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji.


Biznes

Antyplagiat dla Biznesu


Wsparcie dla wydawnictw, instytucji, firm, blogerów i innych autorów w procesie weryfikowania oryginalności tekstów oraz ochrony własnych publikacji.

Monitoring Antypiracki - BookWatch


Monitoring antypiracki publikacji i książek dedykowany wydawcom oraz właścicielom treści.


Uczelnia


Antyplagiat


Umożliwia weryfikację prac dyplomowych, zaliczeniowych i podyplomowych w dowolnym języku. Porównuje z bazą publikacji naukowych oraz prac dyplomowych sprzed 2009 r.

Integracja z Jednolitym
System Antyplagiatowym


Prace dyplomowe dodane w systemie Antyplagiat są automatycznie przesyłane do sprawdzenia
w systemie ministerialnym. Ten model zapewnia najwyższą jakość analizy antyplagiatowej.
AKAMBIKO


Aplikacja integrująca Antyplagiat z systemami ministerialnymi - Jednolitym Systemem Antyplagiatowym oraz Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. Umożliwia obsługę wielu systemów za pomocą jednego konta.

Akademicki System Archiwizacji Prac


Elektroniczny obieg procesu dyplomowania. Jest platformą komunikacji student – promotor – dziekanat od początku tworzenia pracy dyplomowej. Dzięki integracji z systemami ministerialnymi zapewnia realizację ustawowych obowiązków uczelni w zakresie dyplomowania.


Szkoły

Inne usługi

Antyplagiat dla Szkół


Wsparcie dla nauczycieli w weryfikacji samodzielności pracy pisemnych uczniów.

Monitoring Antyplagiatowy


Skierowany do mediów. Weryfikuje kto w sposób nieuprawniony korzysta z tekstów.

Bądźmy w kontakcie