Plagiat.pl jest polskim liderem z wieloletnim doświadczeniem w branży systemów antyplagiatowych. Samodzielnie tworzymy i rozwijamy narzędzia służące do weryfikacji oryginalności tekstów i ochrony własności intelektualnej.
Z naszych rozwiązań korzystają uczelnie wyższe, wydawnictwa, instytucje dbające o prawa autorskie, szkoły oraz twórcy tekstów ze wszystkich dziedzin. Szczegółowe informacje dotyczące naszych usług prezentujemy poniżej.


Sprawdzenia Indywidualne

Sprawdzenia Indywidualne


Dostępne dla każdego, kto w prosty i szybki sposób chciałby poddać analizie jeden lub kilka tekstów.

Analiza na zamówienie


Porównanie ze sobą dwóch tekstów tego samego lub różnych autorów.


Biznes

Antyplagiat dla Biznesu


Wsparcie dla wydawnictw, instytucji, firm, blogerów i innych autorów w procesie weryfikowania oryginalności tekstów oraz ochrony własnych publikacji.

Monitoring Antypiracki - BookWatch


Monitoring antypiracki publikacji i książek dedykowany wydawcom oraz właścicielom treści.


Uczelnia


Antyplagiat


Umożliwia weryfikację prac dyplomowych, zaliczeniowych i podyplomowych w dowolnym języku. Porównuje z bazą publikacji naukowych oraz prac dyplomowych sprzed 2009 r.

Integracja z Jednolitym
System Antyplagiatowym


Prace dyplomowe dodane w systemie Antyplagiat są automatycznie przesyłane do sprawdzenia
w systemie ministerialnym. Ten model zapewnia najwyższą jakość analizy antyplagiatowej.
AKAMBIKO


Aplikacja integrująca Antyplagiat z systemami ministerialnymi - Jednolitym Systemem Antyplagiatowym oraz Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. Umożliwia obsługę wielu systemów za pomocą jednego konta.

Akademicki System Archiwizacji Prac


Elektroniczny obieg procesu dyplomowania. Jest platformą komunikacji student – promotor – dziekanat od początku tworzenia pracy dyplomowej. Dzięki integracji z systemami ministerialnymi zapewnia realizację ustawowych obowiązków uczelni w zakresie dyplomowania.


Szkoły

Inne usługi

Antyplagiat dla Szkół


Wsparcie dla nauczycieli w weryfikacji samodzielności pracy pisemnych uczniów.

Monitoring Antyplagiatowy


Skierowany do mediów. Weryfikuje kto w sposób nieuprawniony korzysta z tekstów.

Bądźmy w kontakcie