oferta


Plagiat.pl jest liderem rynku oprogramowania wspomagającego weryfikację oryginalności tekstu

w Polsce i w Rumunii. Swoje prace w systemie Antyplagiat sprawdza ponad 200 polskich uczelni.Wybierz usługę:


Referencje

Prof. dr hab. Piotr Dominiak

Dziekan wydziału zarządzania i ekonomii, Politechnika Gdańska


Jesteśmy zadowoleni z poziomu usług, jakie świadczy Plagiat.pl. Firma reaguje niemal natychmiastowo na nasze potrzeby, wspiera nas w realizacji działań antyplagiatowych na wydziale oraz docenia nasze wysiłki na polu walki z plagiatami.

Prof. dr hab. Teresa Gardocka

Kierownik Katedry Prawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny


Plagiat.pl dostarcza nie tylko rozwiązań technologicznych pomocnych w zidentyfikowaniu nieuczciwych zachowań, ale również niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania zapory antyplagiatowej na uczelni.

prof. dr hab. Ryszard Cach

Prorektor ds. nauczania, Uniwersytet Wrocławski


Elastyczność rozwiązania pozwala na dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań Uczelni, przede wszystkim w zakresie nie zwiększania obciążeń pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w związku z wykorzystaniem systemu. Antyplagiat stanowi przydatne narzędzie w uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia.

Prof. dr hab. Anna Karmańska

Prorektor ds. dydaktyki i studentów, Szkoła Główna Handlowa


Wychodząc z przeświadczenia o zasadności wykorzystywania instrumentów, których prewencyjne funkcje dobrze służą społeczności akademickiej oraz mając na uwadze wieloletnią i dobrze układającą się współpracę z Plagiat.pl rekomenduję program identyfikujący znamiona pracy niesamodzielnej wszystkim uczelniom, dla których uczciwość i rzetelność naukowa jest sprawą pierwszorzędnej wagi.

Bądźmy w kontakcie