pomoc

Pomoc

Tutaj znajdziesz podstawowe pytania i odpowiedzi dotyczące korzystania z naszej aplikacji.


FAQ

10 najczęstszych pytań:

1Zapomniałam(em) hasła do swojego konta. Co mam zrobić?
W przypadku utracenia hasła należy wybrać link „Zapomniałem hasła” pojawiający się na stronie logowanie pod opcją "Zaloguj" (poniżej pól login i hasło). Następnie należy podać adres e-mail, na który zostało zarejestrowane konto i wybrać opcję "Reset hasła". Informację z instrukcją zmiany hasła wyślemy na podany adres e-mail.
2Czy plik tekstowy sprawdzany przez UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO jest dodawany do Bazy?
Nie. Prace sprawdzane w systemie Plagiat.pl przez Użytkowników Indywidualnych nie są dodawane do bazy ani wykorzystywane do dalszych porównań. Dokumenty sprawdzane z wykorzystaniem kont Uczelni nie są porównywane z pracami wcześniej wprowadzonymi do systemu przez Użytkowników Indywidualnych.
3Jak usunąć konto użytkownika indywidualnego?
W celu usunięcia konta zarejestrowanego w serwisie Plagiat.pl prosimy o przesłanie jasnej dyspozycji potwierdzającej chęć usunięcia konta wraz ze znajdującymi się na nim dokumentami na adres e-mail: pomoc(at)antyplagiat.pl
4Jak sprawdzić KOSZT analizy antyplagiatowej pracy?
Wysokość opłaty za sprawdzenie jest zależna bezpośrednio od objętości pracy. Rejestracja w systemie oraz wgranie pracy są bezpłatne. Po wgraniu dokumentu system obliczy, ile tokenów potrzebne będzie do jego analizy. Zakłada się, że jedna strona standardowo zapisanego arkusza A4 zawiera ok. 2000 znaków. Jeden TOKEN zapewnia sprawdzenie 20 000 znaków (mniej więcej 10 arkuszy A4). Koszt zakupu jednego TOKENA za pomocą przelewu bankowego lub karty kredytowej wynosi 7,32 zł netto (9,00 zł brutto). Koszt zakupu TOKENA przy pomocy kodu SMS-owego wynosi 9 zł netto (11,07 zł brutto) - jeden SMS to tylko jeden TOKEN. Różnice w cenie wynikają przede wszystkim z różnic w marżach nakładanych przez dostawców tych usług.
5Czy system Plagiat.pl sprawdza jedynie prace napisane w języku polskim?
Nie. Plagiat.pl wykrywa podobieństwa w dokumentach we wszystkich językach opierających się na alfabecie łacińskim. Rozwiązanie jednak zostało dostosowane do specyfiki języka polskiego, dzięki czemu najlepsze efekty uzyskuje się przy zgłaszaniu prac właśnie w tym języku.
6Jak wykupić TOKEN za pomocą SMS-a?
Aby wykupić token przy pomocy SMS-a, należy wysłać wiadomość o treści AP.PLGT na numer 79068, a następnie wpisać kod otrzymany w SMSie zwrotnym w pole „Podaj kod” i wybrać przycisk „Kup tokeny". Użytkownik ma możliwość nabycia dowolnej liczby kodów, jednak nie więcej niż dwóch w ciągu 60 sekund z jednego numeru telefonu. Każdy kod ma czas ważności, określony na 2 tygodnie; po upływie tego okresu nie można zamienić kodu na token.
7Dlaczego nie przenosi mnie na stronę banku?
Problem z przekierowaniem ze strony Plagiat.pl na stronę banku, którego jest Pan/Pani klientem, nie leży po naszej stronie. Sugerujemy dokonanie płatności inną metodą - kody SMS, za pomocą providera PayPal lub za pomocą przekazu pocztowego.
8Czy jeśli dokument został już sprawdzony, to będzie możliwość edycji danych dokumentu (imienia, nazwiska, tytułu) na koncie Użytkownika Indywidualnego?
Tak, dane dokumentu, którego analiza zakończyła się mogą zostać edytowane. Opcja jest dostępna po zalogowaniu na konto użytkownika w "Akcjach" przy danym dokumencie.
9Czy można wykonać bezpłatne/próbne sprawdzenie pracy?
Tak, oferujemy możliwość przetestowania Serwisu na krótkich fragmentach tekstów. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. można sprawdzić teksty o długości do 500 znaków, z ograniczeniem do 5 testów dziennie.
10KIEDY zostanie sprawdzona praca?
Po prawidłowym dokonaniu i zaksięgowaniu transakcji system automatycznie rozpoczyna sprawdzanie wgranego dokumentu. Analiza antyplagiatowa w postaci raportu będzie dostępna na koncie po zalogowaniu. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. termin wykonania analizy na ogół wynosi do 24 godzin. Jednakże w wielu przypadkach czas sprawdzenia jest znacznie krótszy, nie ma jednak możliwości jego oszacowania.

Konto użytkownika:

1 Jak mogę utworzyć konto w systemie?
W celu sprawdzenia dokumentu należy utworzyć konto za pomocą formularza rejestracji, który dostępny jest w prawym górnym rogu (zakładka „Rejestracja”). Rejestracja konta jest darmowa. W formularzu rejestracyjnym należy podać poprawny adres e-mail oraz wprowadzić, a następnie potwierdzić hasło. W celu skutecznego wprowadzenia hasła prosimy o użycie jednego z wymienionych poniżej znaków specjalnych:
!
@
#
$
%
&
*
?
Po zapoznaniu się z regulaminem systemu Antyplagiat i jego akceptacją, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym potwierdzającym utworzenie konta.
2Jakich znaków specjalnych mogę użyć podczas tworzenia hasła do konta?
W celu skutecznego wprowadzenia hasła prosimy o użycie jednego z wymienionych poniżej znaków specjalnych:
!
@
#
$
%
&
*
?
3Zapomniałam(em) hasła do swojego konta. Co mam zrobić?
W przypadku utracenia hasła należy wybrać link „Zapomniałem hasła” pojawiający się na stronie logowania pod opcją "Zaloguj" (poniżej pól "Login" i "Hasło"). Następnie należy podać adres e-mail, na który zostało zarejestrowane konto i wybrać opcję "Reset hasła". Informację z instrukcją zmiany hasła wyślemy na podany adres e-mail.
4Po zarejestrowaniu w Serwisie nie otrzymano hasła na adres e-mail. Dlaczego?
W pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność wpisanego adresu e-mail. Link aktywacyjny wysyłany jest automatycznie na podany przy rejestracji adres e-mail. Jeśli mail aktywacyjny nie pojawił się w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM, ponieważ są tam czasami przekierowywane niektóre wiadomości. Jeśli wiadomości nadal nie ma prosimy o kontakt pod adresem: pomoc(at)antyplagiat.pl.
5Nie mogę się zalogować na moje konto. Dlaczego?
Logowanie do systemu jest możliwe przy użyciu poprawnego loginu i hasła. Zalecamy użycie opcji „kopiuj/wklej”. Należy pamiętać o użytym znaku specjalnym, wprowadzonym do hasła podczas rejestracji. Pozostałe warunki bezproblemowego korzystania z serwisu:
- przeglądarka powinna mieć włączony mechanizm cookies,
- korzystanie z przeglądarek internetowych Internet Explorer (wersja 8.x lub nowsza), Firefox (wersja 4.x lub nowsza), Google Chrome (wersja 4.x lub nowsza),
- przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript,
- przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę CSS.
Spełnienie powyższych warunków w 99% gwarantuje możliwość korzystania z Systemu. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt pod adresem: pomoc(at)antyplagiat.pl.

Dokumenty:

1Czy dodawane do systemu Plagiat.pl dokumenty są chronione?
Tak, przestrzegamy poniższych zasad:
 • dokument jest widoczny tylko w ramach konta, z którego został skierowany do analizy;
 • każde konto jest zabezpieczone unikalnym hasłem dostępu;
 • na ewentualne udostępnienie dokumentu innemu użytkownikowi musi wyrazić zgodę użytkownik, który go zgłosił (dotyczy to wyłącznie użytkowników kont abonamentowych;
 • użytkownicy kont indywidualnych nie mają możliwości udostępniania sprawdzonych przez siebie prac innym użytkownikom serwisu), dokumenty zgłoszone przez użytkowników kont indywidualnych (sprawdzanie opłacane poprzez zakup TOKENÓW) nie są udostępniane nigdy, nikomu i na żadnych warunkach,
 • o ewentualnym udostępnieniu takich danych w przypadku prac wprowadzonych przez użytkowników kont abonamentowych decydują wyłącznie władze uczelni oraz posiadacze kont. Pracownicy spółki Plagiat.pl nie mają żadnego wpływu na te decyzje;
 • Plagiat.pl działa zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.
 • 2Jak długi jest okres oczekiwania na wyniki analizy antyplagiatowej?
  Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. termin wykonania analizy wynosi do 24 godzin. Jednak w wielu przypadkach czas sprawdzenia jest znacznie krótszy, aczkolwiek nie ma możliwości jego oszacowania.
  3Czy sprawdzona praca jest wykorzystywana do dalszych porównań?
  Nie. Tekst pracy po sprawdzeniu przez użytkownika konta indywidualnego (sprawdzanie dokumentów opłacane za pomocą TOKENÓW) nie jest nigdzie rejestrowany. Tylko osoba znająca podane w czasie rejestracji login i hasło ma dostęp do wygenerowanego przez System Raportu podobieństwa. Teksty sprawdzone przez użytkowników kont indywidualnych nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
  4Czy plik tekstowy sprawdzany przez UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO dodawany jest do Bazy?
  Nie, praca nie jest dodawana do bazy. Można sprawdzać pracę bez obaw o ewentualny autoplagiat.
  5Czy System rozpoznaje cytaty i uwzględnia przypisy?
  Nie, System wyszukuje podobieństwa zgłoszonej pracy z innymi dokumentami znalezionymi w Internecie oraz, w przypadku kont abonamentowych, z dostępnymi bazami dokumentów. Sama treść dokumentu nie podlega żadnej analizie. Z tego powodu nawet cytaty, które zostały prawidłowo oznaczone w tekście, zostaną podkreślone i uwzględnione przy liczeniu Współczynnika podobieństwa 1.
  6Z jakimi bazami porównywane są dokumenty dodane do sprawdzenia?
  System Plagiat.pl porównuje prace sprawdzane przez Użytkowników Indywidualnych z zasobami światowego Internetu oraz z Bazą Aktów Prawnych, natomiast dokumenty sprawdzane przez Uczelnie - dodatkowo z wewnętrzną uczelnianą bazą prac oraz z bazami innych uczelni współpracujących w ramach Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz , który funkcjonuje od czerwca 2006 roku.
  7Czy praca zgłoszona przez UŻYTKOWNIKA KONTA ABONAMENTOWEGO porównywana jest ze wszystkimi dokumentami wprowadzonymi do bazy Systemu?
  Nie. Prace porównywane są z zasobami internetowymi i z pracami wprowadzonymi do bazy przez użytkowników z tej samej uczelni oraz tych uczelni, które wyraziły zgodę na dostęp do ich baz.
  8W jakim formacie mogę dodać pracę i czy format wpływa na wynik analizy?
  Plik można dodać w jednym z następujących formatów: DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF, PPT lub PPTX. Z wgranego pliku system pobiera tylko tekst, dzięki czemu format pliku nie generuje różnic w ostatecznym wyniku analizy.

  Tokeny i płatności:

  1Co to jest TOKEN?
  Token jest to jednorazowy „żeton”, którego posiadanie na koncie użytkownika umożliwia analizę antyplagiatową pliku. Liczba tokenów potrzebnych do sprawdzenia pracy jest zależna od objętości tekstu. Tokeny pojawiają się na koncie po zaksięgowaniu płatności.
  2Ile czasu jest ważny TOKEN?
  TOKEN jest ważny przez sześć miesięcy od daty zakupu. Kod SMS-owy, służący do zakupu TOKENA, jest ważny przez dwa tygodnie od daty zakupu. Zarówno TOKEN, jak i kod SMS-owy służący do jego zakupienia, są jednorazowego użytku.
  3Ile TOKENÓW należy kupić, aby sprawdzić dokument?
  W celu weryfikacji ilości wymaganych do sprawdzenia pracy TOKENÓW należy po zalogowaniu na konto użytkownika dodać dokument przeznaczony do analizy (metoda dowolna: z pliku lub "kopiuj/wklej"). System automatycznie obliczy ilość potrzebnych do sprawdzenia TOKENÓW. Każde rozpoczęte 20 tys. znaków wymaga zakupu jednego TOKENA.
  Uwaga! Za „znak” System uznaje każdy znak, jaki pojawia się w kodzie dokumentu. Są to nie tylko litery, cyfry, znaki przestankowe, spacje itp. uwzględniane np. w statystyce programu Microsoft Word, lecz także np. znaki przejścia do nowego wiersza, których statystyka Worda nie uwzględnia.
  4Jakie są koszty korzystania z serwisu?
  W przypadku kont abonamentowych sprawdzanie dokumentów opłacane jest przez instytucję wykupującą abonament. Koszty abonamentu ustalane są indywidualnie z Klientami instytucjonalnymi i zależą od liczby i objętości sprawdzanych tekstów. W przypadku kont użytkowników indywidualnych sprawdzenie pracy opłacane jest za pośrednictwem TOKENÓW. Jeden TOKEN pozwala sprawdzić tekst o objętości do 20 tys. znaków. Sprawdzenie każdego kolejnego rozpoczętego fragmentu o objętości 20 tys. znaków wymaga zużycia kolejnego TOKENA. Maksymalna objętość tekstu, który można sprawdzić za jednym razem, wynosi 500 tys. znaków. Zakupu TOKENÓW dokonuje się poprzez zakładkę Płatności / Kup TOKENY. Można to zrobić, płacąc przelewem bankowym, kartą kredytową lub SMS-em. Koszt zakupu TOKENA przelewem bankowym lub za pomocą karty kredytowej wynosi 7,32 zł netto (9,00 zł brutto). Koszt zakupu TOKENA za pomocą kodu SMS-owego wynosi 9 zł netto (11,07 zł brutto). Różnice w cenie wynikają przede wszystkim z różnic w marżach nakładanych przez dostawców tych usług.
  5Tytuł przelewu przy płatności PayPal – czy mogę go zmienić?
  Nie, zmiana automatycznie wygenerowanego tytułu przelewu spowoduje opóźnienie w zaksięgowaniu wpłaty.
  6Wysłałem/wysłałam SMS w celu zakupienia kodów, jednak wpisałem/wpisałam złą treść, czy opłata zostanie pobrana?
  Tak, przesłanie jakiejkolwiek wiadomości na numer 79068 spowoduje obciążenie rachunku kwotą 11,07 PLN brutto. Tylko podanie ciągu znaków AP.PLGT w treści wiadomości gwarantuje otrzymanie w SMS-ie zwrotnym kodu, który można zamienić na TOKEN umożliwiający analizę pracy.. W związku z tym zalecamy staranność przy wysyłaniu SMS.
  7Co należy zrobić, jeżeli nie mam konta w żadnym ze wskazanych banków?
  W takim przypadku podczas dokonywania płatności za Tokeny zalecaną formą płatności są kody SMS-owe lub "Przekaz/Przelew bankowy". Numer konta, na który należy dokonać przelewu, zostanie podany w blankiecie generowanym za pośrednictwem serwisu Dotpay. Jest on możliwy do pobrania po wyborze opcji „Kup tokeny”, a następnie kliknięciu ikony „Przelew/przekaz”. Zaakceptowanie regulaminu dokonywania wpłat oraz wybranie opcji „Dokonaj płatności” prowadzi do wygenerowania blankietu do przelewu, zawierającego już dane do wpłaty, numer rachunku oraz kwotę.
  8KIEDY zostanie sprawdzona praca?
  Po prawidłowym dokonaniu i zaksięgowaniu transakcji system automatycznie rozpoczyna sprawdzanie wgranego dokumentu. Analiza antyplagiatowa w postaci raportu będzie dostępna na koncie po zalogowaniu. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. termin wykonania analizy na ogół wynosi do 24 godzin. Jednakże w wielu przypadkach czas sprawdzenia jest znacznie krótszy, nie ma jednak możliwości jego oszacowania.
  9W jakiej kolejności sprawdzane są prace dodane przez jednego użytkownika?
  W przypadku zgłoszenia do analizy kilku dokumentów przed zakupem Tokenów, należy wskazać dokument, który ma być sprawdzony w pierwszej kolejności po nabyciu Tokenów.

  Raport Podobieństwa:

  1W jaki sposób interpretować wyniki raportu podobieństwa?
  W celu poprawnej interpretacji raportu podobieństwa należy zapoznać się z Instrukcją interpretacji raportu dostępną w zakładce „Instrukcje”
  2Czy wyniki raportu podobieństwa mogą być różne dla jednego dokumentu?
  Ze względu na dynamiczną strukturę Internetu, który stanowi główną bazę porównawczą dla Użytkowników Indywidualnych, różnice w wynikach weryfikacji zdarzają się bardzo często, o czym informujemy w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. W przy dużej liczbie sprawdzeń i modyfikacjach w tekście różnice w wynikach współczynników wynikają także z faktu, że przekształcone zdania mogły zostać zlokalizowane w Internecie na innych stronach internetowych niż te, z których korzystano pierwotnie.
  3Co oznaczają „współczynniki podobieństwa 1 i 2”?
  Wszystkie informacje odnośnie do interpretowania współczynników podobieństwa znajdują się w Instrukcji Interpretacji Raportu Podobieństwa w sekcji Pomoc – instrukcje.
  4Co oznacza wystąpienie Alertu?
  Narzędzie Alert służy do wykrywania znaków spoza alfabetu łacińskiego. Występowanie Alertu może wskazywać na próbę ukrycia niedopuszczalnych zapożyczeń, dlatego powinno skłonić promotora do dokładnej analizy fragmentów zawierających tego typu znaki. Jeżeli jest to kwestia jednego znaku, należy potraktować to jako nadwrażliwość narzędzia Alert, a promotor nie powinien mieć żadnych zastrzeżeń do raportu.

  Inne:

  1Gdzie znajdę regulamin kont indywidualnych?
  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. znajduje się w dziale Rozwiązania dla użytkowników Indywidualnych.
  2Czy system Plagiat.pl daje gwarancję wykrycia plagiatu w badanym dokumencie?
  Nie, system będzie poszukiwał dokumentów zawierających identyczne fragmenty w dostępnych bazach danych, jednak bez 100% gwarancji, że podobieństwo z którymś z występujących tam dokumentów zostanie wykryte. Ograniczenia skuteczności Systemu wynikają przede wszystkim z dynamicznej struktury Internetu oraz z faktu, że nie istnieją stuprocentowo skuteczne wyszukiwarki. Ideą systemu antyplagiatowego nie jest odnalezienie plagiatów, raczej zweryfikowanie poprawności zapożyczeń i identyfikacja ich źródeł.
  ico_enter1

  zaloguj się

  ico_upload2

  wgraj pracę

  ico_done3

  generuj raport

  ico_ok4

  oceniaj  Bądźmy w kontakcie