Dołącz do nas!

Nasze drzwi są zawsze otwarte dla zdolnych i kreatywnych osób, które chciałyby zostać częścią zespołu Plagiat.pl i wspótworzyć rozwiązania wspierające jakość kształcenia oraz ochronę własności intelektualnej.

Aktualne rekrutacje

Brak aktualnych rekrutacji.


Co możemy Ci zaoferować?


Czego będziemy u Ciebie szukać?

Nadal chcesz do nas dołączyć?

Wyślij nam swoje CV na adres: rekrutacja@antyplagiat.pl i napisz w jaki sposób możesz nas wesprzeć.

Nie zapomnij tylko o dodaniu do swoich dokumentów następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Plagiat.pl z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Administratorem danych jest Plagiat.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Gdańskiej 2/67, 01-633 Warszawa, e-mail: biuro@antyplagiat.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@antyplagiat.pl. Dane osób aplikujących będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacji [art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”)]. Podane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Nie dłużej niż 90 dni od daty ich wprowadzenia. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Ma także prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane nie będą wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym do profilowania. Podane dane nie będą też przez nas przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.