Referencje

Prof. dr hab. Ryszard Cach, Prorektor ds. nauczania,

Uniwersytet Wrocławski

Elastyczność rozwiązania pozwala na dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań Uczelni, przede wszystkim w zakresie nie zwiększania obciążeń pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w związku z wykorzystaniem systemu. Antyplagiat stanowi przydatne narzędzie w uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia.

Prof. dr hab. Teresa Gardocka, Kierownik Katedry Prawa

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Plagiat.pl dostarcza nie tylko rozwiązań technologicznych pomocnych w zidentyfikowaniu nieuczciwych zachowań, ale również niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania zapory antyplagiatowej na uczelni.

Prof. dr hab. Anna Karmańska, Prorektor ds. dydaktyki i studentów

Szkoła Główna Handlowa

Wychodząc z przeświadczenia o zasadności wykorzystywania instrumentów, których prewencyjne funkcje dobrze służą społeczności akademickiej oraz mając na uwadze wieloletnią i dobrze układającą się współpracę z Plagiat.pl rekomenduję program identyfikujący znamiona pracy niesamodzielnej wszystkim uczelniom, dla których uczciwość i rzetelność naukowa jest sprawą pierwszorzędnej wagi.

Prof. dr hab. Piotr Dominiak, Dziekan wydziału zarządzania i ekonomii

Politechnika Gdańska

Jesteśmy zadowoleni z poziomu usług, jakie świadczy Plagiat.pl. Firma reaguje niemal natychmiastowo na nasze potrzeby, wspiera nas w realizacji działań antyplagiatowych na wydziale oraz docenia nasze wysiłki na polu walki z plagiatami.

Bądźmy w kontakcie