Antyplagiat dla Szkół

Antyplagiat dla Szkół jest produktem abonamentowym przeznaczonym dla szkół średnich. Działanie usługi jest oparte na systemie Antyplagiat. Jest to produkt przeznaczony do sprawdzania pisemnych prac domowych uczniów. Zadaniem systemu jest dostarczenie nauczycielowi danych umożliwiających stwierdzenie, czy praca domowa (wypracowanie, referat, prezentacja) została napisana samodzielnie oraz w jakim stopniu wykorzystano w niej teksty pochodzące ze stron internetowych oraz z Bazy Prac Szkoły.

Wynikiem analizy jest czytelny i łatwy w interpretacji Raport podobieństwa, który określa procentowo, jaka część badanej pracy ucznia jest identyczna z fragmentami tekstów znajdujących się bazach. Raport podobieństwa zawiera również listę stron internetowych, na których znajdują się wykryte fragmenty oraz treść pracy z oznaczeniem fragmentów zidentyfikowanych jako identyczne.