EduChecker

Educhecker jest produktem abonamentowym przeznaczonym dla szkół, służącym do weryfikacji samodzielności pisemnych prac domowych uczniów. Zadaniem systemu jest dostarczenie nauczycielowi raportu z wynikiem procentowym umożliwiających stwierdzenie, czy praca domowa (wypracowanie, referat, prezentacja) została napisana samodzielnie i w jakim stopniu wykorzystane w niej teksty pochodzą z Internetu oraz z Bazy Prac Szkoły. Za pomocą systemu EduChecker można weryfikować prace z każdej dziedziny w dowolnym języku.


Sprawdzenie w 4 prostych krokach


database22

1. wgranie pracy
(uczeń lub nauczyciel)

search-1

2. analiza antyplagiatowa
(krócej niż 24h)

verified2

3. raport i jego interpretacja
(wynik w postaci %)

database-42

4. dodanie ocenionej pozytywnie pracy do bazy prac uczniów


Kiedy warto skorzystać?


university-1

- jesteś dyrektorem
i chcesz zadbać aby Twoja szkoła reprezentowała najwyższy poziom nauczania

school (1)

- jesteś nauczycielem i chcesz sprawdzić, czy Twoi uczniowie napisali samodzielnie swoje prace domowe

school1 (1)

- chcesz wdrożyć nowoczesne metody kształcenia
i elektroniczne
rozwiązania systemowe

intellectual-1

- chcesz kształtować poszanowanie dla własności intelektualnej oraz doceniać samodzielność uczniów


Dlaczego warto skorzystać z systemu?

- dostarcza wynik analizy w postaci czytelnego raportu z oznaczeniem odnalezionych fragmentów oraz podaniem
ich źródła

- przedstawia wyniki w postaci procentowej podobieństwa tekstu pracy z otwartymi zasobami światowego Internetu
i Bazą Aktów Prawnych

- analizuje tekst w dowolnym języku: angielski, rosyjski i inne teksty w cyrylicy, języki skandynawskie

- umożliwia nauczycielowi weryfikację samodzielności prac domowych uczniów.


 • Jest dostępny 24/7 na dowolnym urządzeniu

 • Wynik analizy (raport) generowany w mniej niż 24h i wysyłany na adres e-mail

 • Z raportem wysyłana jest szczegółowa instrukcja, jak interpretować wynik
  • Podstawą jest algorytm stosowany i sprawdzony przez setki klientów na świecie
....a to nie wszystkie korzyści

Nauczycielu, czy wiesz, że stworzyliśmy dla Ciebie dodatkową funkcjonalność „moduł zadań”? Dlaczego ułatwi ona Twoją pracę?


Dzięki niej:

 • możesz w ramach przedmiotu tworzyć zadania dla uczniów i skierować je bezpośrednio do nich

 • uczniowie otrzymają wiadomość e-mail o nowym zadaniu a na ich koncie automatycznie utworzy się szkic dokumentu,
  do którego powinni wgrać plik z pracą. Po zalogowaniu się do systemu wprowadzają dokument i wysyłają go do analizy antyplagiatowej

 • w przypadku braku możliwości dodania pracy przez uczniów możesz samodzielnie wgrać je do zadania

 • w ramach zadania system porówna wprowadzone prace nie tylko z Bazą Światowego Internetu, Bazą Aktów Prawnych,
  ale także sprawdzi podobieństwo pomiędzy nimi i każdorazowo wskaże je w Raporcie

 • po otrzymaniu wszystkich prac możesz ocenić każdą z nich – zaakceptować, odrzucić lub skierować do poprawy

 • w razie skierowania do poprawy uczniowie otrzymają informację o konieczności dodania nowej wersji pracy

 • po ocenieniu wszystkich prac możesz oznaczyć zadanie jako zamknięte, a wszystkie sprawdzone i zaakceptowane dokumenty zasilą bazę porównawczą Twojej szkoły


Dlaczego warto nam zaufać?


Zalety systemu abonamentowego:

 • Profesjonalna obsługa klienta przez cały okres trwania kontraktu

 • Wsparcie przy wdrożeniu i konfiguracji systemu

 • Gwarancja porównań z najobszerniejszą bazą tekstów

 • Możliwość zakładania nieograniczonej liczby kont dla nauczycieli lub uczniów

Bazy porównawcze:

 • Zasoby światowego Internetu

 • Baza Aktów Prawnych

 • Refbooks - bazę tekstów Plagiat.pl zawierającą blisko 35 mln dokumentów

 • Baza Lektur