Antyplagiat dla Szkół

Antyplagiat dla Szkół jest produktem abonamentowym przeznaczonym dla szkół, służącym do weryfikacji samodzielności pisemnych prac domowych uczniów. Zadaniem systemu jest dostarczenie nauczycielowi raportu z wynikiem procentowym umożliwiających stwierdzenie, czy praca domowa (wypracowanie, referat, prezentacja) została napisana samodzielnie oraz w jakim stopniu wykorzystane w niej teksty pochodzą z Internetu oraz z Bazy Prac Szkoły. Za pomocą systemu Antyplagiat dla Szkół można weryfikować prace z każdej dziedziny w dowolnym języku.

W ramach projektu Wspieranie nauczycieli w edukacji online umożliwiamy szkołom bezpłatną weryfikację prac domowych uczniów w systemie Antyplagiat. Więcej informacji poniżej:Sprawdzenie w 4 prostych krokach


database22

1. wgranie pracy
(uczeń lub nauczyciel)

search-1

2. analiza antyplagiatowa
(krócej niż 24h)

verified2

3. raport i jego interpretacja
(wynik w postaci %)

database-42

4. dodanie ocenionej pozytywnie pracy do bazy prac uczniów


Kiedy warto skorzystać?


university-1

- jesteś dyrektorem
i chcesz zadbać aby Twoja szkoła reprezentowała najwyższy poziom nauczania

school (1)

- jesteś nauczycielem i chcesz sprawdzić, czy Twoi uczniowie napisali samodzielnie swoje prace domowe

school1 (1)

- chcesz wdrożyć nowoczesne metody kształcenia
i elektroniczne
rozwiązania systemowe

intellectual-1

- chcesz kształtować poszanowanie dla własności intelektualnej oraz doceniać samodzielność uczniów


Dlaczego warto skorzystać z systemu?

- dostarcza wynik analizy w postaci czytelnego raportu z oznaczeniem odnalezionych fragmentów oraz podaniem
ich źródła

- przedstawia wyniki w postaci procentowej podobieństwa tekstu pracy z otwartymi zasobami światowego Internetu
i Bazą Aktów Prawnych

- analizuje tekst w dowolnym języku: angielski, rosyjski i inne teksty w cyrylicy, języki skandynawskie

- umożliwia nauczycielowi weryfikację samodzielności prac domowych uczniów.


 • Jest dostępny 24/7 na dowolnym urządzeniu

 • Wynik analizy (raport) generowany w mniej niż 24h i wysyłany na adres e-mail

 • Z raportem wysyłana jest szczegółowa instrukcja, jak interpretować wynik
  • Podstawą jest algorytm stosowany i sprawdzony przez setki klientów na świecie


Dlaczego warto nam zaufać?


Zalety systemu abonamentowego:

 • Profesjonalna obsługa klienta przez cały okres trwania kontraktu

 • Wsparcie przy wdrożeniu i konfiguracji systemu

 • Gwarancja porównań z najobszerniejszą bazą tekstów

 • Możliwość zakładania nieograniczonej liczby kont dla nauczycieli lub uczniów

Bazy porównawcze:

 • Zasoby światowego Internetu

 • Baza Aktów Prawnych

 • Refbooks - bazę tekstów Plagiat.pl zawierającą ponad 21 mln dokumentów

 • Baza Lektur