offer


Plagiat.pl is a market leader of software supporting verification of text authenticity. More than 200 Polish universities check their students’ theses in our antiplagiarism system.Select a service:


References

Prof. dr hab. Piotr Dominiak

Dziekan wydziału zarządzania i ekonomii, Politechnika Gdańska


Jesteśmy zadowoleni z poziomu usług, jakie świadczy Plagiat.pl. Firma reaguje niemal natychmiastowo na nasze potrzeby, wspiera nas w realizacji działań antyplagiatowych na wydziale oraz docenia nasze wysiłki na polu walki z plagiatami.

Prof. dr hab. Teresa Gardocka

Kierownik Katedry Prawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Plagiat.pl dostarcza nie tylko rozwiązań technologicznych pomocnych w zidentyfikowaniu nieuczciwych zachowań, ale również niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania zapory antyplagiatowej na uczelni.

Prof. dr hab. Anna Karmańska

Prorektor ds. dydaktyki i studentów, Szkoła Główna Handlowa


Wychodząc z przeświadczenia o zasadności wykorzystywania instrumentów, których prewencyjne funkcje dobrze służą społeczności akademickiej oraz mając na uwadze wieloletnią i dobrze układającą się współpracę z Plagiat.pl rekomenduję program identyfikujący znamiona pracy niesamodzielnej wszystkim uczelniom, dla których uczciwość i rzetelność naukowa jest sprawą pierwszorzędnej wagi.

Prof. dr hab. Teresa Gardocka

Kierownik Katedry Prawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Plagiat.pl dostarcza nie tylko rozwiązań technologicznych pomocnych w zidentyfikowaniu nieuczciwych zachowań, ale również niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania zapory antyplagiatowej na uczelni.

Stay in touch with us