Plagiat.pl partnerem i organizatorem międzynarodowych konferencji

Debata o jakości edukacji
31 maja 2017
Biuro Plagiat.pl nieczynne 16 czerwca
16 czerwca 2017

Plagiat.pl partnerem i organizatorem międzynarodowych konferencji

Pod koniec maja odbyły się dwa wydarzenia będące forum wymiany wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń na temat problemu plagiatowania w Europie – Konferencja Plagiarism across Europe and Beyond w czeskim Brnie oraz okrągły stół "Zapobieganie i zwalczanie plagiatu na uniwersytetach” w Kijowie.

Konferencja w Brnie, która odbyła się w dniach 24-26 maja już trzeci rok z rzędu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie akademickim. Tegoroczna edycja wydarzenia koncentrowała się wokół tematu przewodniego: "Udostępnianie innowacyjnych praktyk w uczelni akademickiej”. Podczas konferencji prezentację pt. Rola polityki w walce z plagiatami wygłosił Ali Tahmazov, dyrektor regionalny firmy Plagiat.pl, która była jednym ze sponsorów wydarzenia. Prelekcja obejmowała polityczne wpływy w postsowieckim regionie. Warsztat koncentrował się na ukraińskim doświadczeniu w integracji systemu antyplagiatowego na szczeblu krajowym. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet w Mendel w Brnie (Republika Czeska), we współpracy z Europejską Siecią Uczciwości Akademickiej i Radą Europy.

Główną ideą okrągłego stołu w Kijowie była wymiana doświadczeń pomiędzy uniwersytetami partnerskimi "Plagiat" na Ukrainie. Wydarzenie, które odbyło się 16 maja br, zorganizowane zostało przez Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, a wspierane było przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, ukraińskie instytuty wiedzy naukowej i technicznej i informacji - UkrISTEI, Instytut Badawczy Własności Intelektualnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Radę Młodych Naukowców w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy, oraz Centrum Fachowej Służby Sądowej W sprawie własności intelektualnej. Podczas spotkania wystąpił m.in. zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy Rybalko AV oraz prezes zarządu Plagiat.pl Kamil Nagrodzki.