Monitoring Antyplagiatowy

Monitoring Antyplagiatowy Mediów to usługa polegająca na sprawdzeniu, kto w nieuprawniony sposób wykorzystuje teksty Klienta. Wynikiem monitoringu są dwa raporty, w których otrzymuje listę adresów stron internetowych, na których zostały odnalezione zapożyczenia, współczynnik podobieństwa dla każdego adresu oraz podsumowanie generowane dla każdej strony internetowej, na której zostały wykryte zapożyczenia.
W ramach usługi wykonujemy również kopię strony internetowej, dla której został wygenerowany Raport porównawczy - zestawienie statystyczne zawierające informacje o częstotliwości i skali zapożyczeń dokonywanych przez poszczególne portale, obejmujące znalezione strony internetowe.


Bądźmy w kontakcie