wykrywanie użycia AI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz podążając za nowoczesnymi technologiami, udostępniliśmy w naszym systemie moduł wykrywania użycia sztucznej inteligencji w pracach pisemnych. Przedstawiamy Państwu narzędzie, które wspiera autorów, nauczycieli, promotorów i wszystkie osoby weryfikujące oryginalność tekstu w podnoszeniu jakości treści.

2024-03-05_13h28_46
Detekcja AI dostarcza INFORMACJĘ O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE, z jakim wgrany do sprawdzenia tekst został utworzony przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji opartych na modelach językowych GPT takich jak: ChatGPT, Bing, Bard, Jasper.
2024-03-05_13h29_00
Nasz detektor to także model językowy wytrenowany na milionach próbek. Jego zadaniem jest odróżnianie tekstów pisanych przez człowieka od tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję. Analizuje on teksty IDENTYFIKUJĄC CHARAKTERYSTYCZNE CECHY MODELI JĘZYKOWYCH, np. przewidywalność tekstu, długość zdań i określając prawdopodobieństwo ich użycia.
2024-03-05_13h29_16
SKUTECZNOŚĆ naszego detektora wynosi ok. 95%, przy czym poziom wyników fałszywie pozytywnych nie przekracza 2% dla języka angielskiego i 4,5% w przypadku języka polskiego. Ważne! Należy pamiętać, że detektor jest w fazie stałego rozwoju i doskonalenia. Ma za zadanie wspierać weryfikację oryginalności tekstów.
2024-03-05_13h29_32
Moduł detekcji AI w Systemie Antyplagiat NIE GENERUJE DODATKOWEJ PRACY dla użytkowników systemu. Dokumenty wgrane do systemu sprawdzane są równolegle pod kątem antyplagiatowym jak i użycia AI, a wynik detekcji zawarty jest w Raporcie Podobieństwa w nowej sekcji: “Wykrywanie treści AI”.

RAPORT DETEKCJI AI W SYSTEMIE ANTYPLAGIAT

RAPORT procentowo przedstawia prawdopodobieństwo użycia AI ze wskazaniem i oznaczeniem fragmentów.

  • Ogólny współczynnik dla całego tekstu prezentuje prawdopodobieństwo, z jakim tekst został stworzony przez AI.
    Ważne! Wynik nie wskazuje, ile było treści stworzonych przez AI, a ile przez człowieka.

Cały tekst jest podzielony na fragmenty, dla których wyliczane są współczynniki prawdopodobieństwa AI. Aby ułatwić nawigację, wyróżniamy 5 zakresów procentowych współczynnika AI. Każdy z nich ma przypisany kolor, którym oznaczamy odpowiednie fragmenty tekstu.

W szczegółach raportu dostępna jest lista fragmentów tekstu uszeregowana od fragmentów z najwyższym współczynnikiem prawdopodobieństwa. Opcja lupki umożliwia osobie oceniającej tekst szybkie przeniesienie się do konkretnego fragmentu w celu szczegółowej analizy.

W celu skorzystania z usługi detekcji kliknij poniżej:

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub wydawnictwo i jesteś zainteresowany usługą, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.