Oferta dla uczelniOd 2002 r. tworzymy systemy dedykowane uczelniom wyższym. Nasze rozwiązania wspierają procesy dyplomowania, realizację obowiązków ustawowych oraz podnoszą jakość kształcenia. Oferujemy systemy w wersji abonamentowej, dedykowanej dla sprawdzania wielu dokumentów. W ramach pakietu uczelnia ma możliwość sprawdzenia ustalonej liczby prac lub puli znaków do wykorzystania w określonym czasie. Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące naszych rozwiązań.Komu dedykujemy nasze rozwiązania?


university-3

- uczelniom wyższym - system umożliwia weryfikację wszystkich typów pisemnych prac studentów w dowolnym języku

work1

- pracownikom dziekanatu – automatyzacja ułatwia pracę, jednocześnie redukując i oszczędzając czas poświęcany na realizację wymogów ustawowych

university-2

- promotorom -wspiera w procesie weryfikacji oryginalności prac dyplomowych studentów

student0

- studentom - zapewniamy elektroniczny obieg pracy dyplomowej, platformę komunikacji z promotorem oraz recenzentem w procesie tworzenia pracy oraz jej oceny


Jakie dokumenty można sprawdzić?Jakie bazy porównawcze przeszukuje system?


internet

- zasoby światowego Internetu

search-archiv

- bazę klientów Plagiat.pl biorących udział w Programie Wymiany Baz liczącą
800 tys. dokumentów

law

- bazę Aktów Prawnych

book-14

-Refbooks - bazę tekstów Plagiat.pl zawierającą blisko
35 mln dokumentów


Antyplagiat


System Antyplagiat jest dedykowanym uczelniom wyższym rozwiązaniem umożliwiającym weryfikację wszystkich typów pisemnych prac studentów. System przeszukuje bazy porównawcze sprawdzając kilkuwyrazowe frazy. Analiza antyplagiatowa ułatwia ocenę samodzielności badanego tekstu oraz wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła. Efektem analizy antyplagiatowej jest dokładny, przejrzysty i odporny na zabiegi edytorskie Raport Podobieństwa.


Kiedy system jest przydatny dla uczelni?

 • Studenci tworzą pisemne prace dyplomowe w różnych językach;
  • Na uczelni powstają inne typy prac niż dyplomowe: zaliczeniowe, podyplomowe, doktorskie, publikacje naukowe;
  • Promotorzy chcą otrzymać wsparcie merytoryczne w zakresie budzących wątpliwości wyników analizy;
  • Celem uczelni jest sprawiedliwe i jednolite ocenianie prac studentów na podstawie analizy antyplagiatowej za pomocą narzędzia o niekonfigurowalnym dobrowolnie algorytmie;
  • Uczelnia dbając o jakość kształcenia chce korzystać ze sprawdzonych, polskich rozwiązań.


Dlaczego warto, by uczelnia korzystała z systemu Antyplagiat?

 • System porównuje prace studentów z najobszerniejszą bazą dostępną na rynku;
  • Generuje dokładny i przejrzysty wynik w postaci Raportu Podobieństwa;
  • Jest odporny na nowoczesne zabiegi edytorskie;
  • Prace do systemu mogą wprowadzać pracownicy administracyjni lub promotorzy;
  • Zapewnia wsparcie Indywidualnego Opiekuna techniczne i merytoryczne, telefoniczne oraz e-mailowe;
  • Powstał z polskiej myśli technologicznej, jego podstawą są algorytmy, które przeszły pozytywnie audyty międzynarodowe;
  • Zaufało nam ponad 700 uczelni wyższych na całym świecie.


Funkcjonalności Raportu podobieństwa

 • Generuje Współczynniki Podobieństwa, które procentowo określają ilość odnalezionych w analizowanym dokumencie zapożyczeń;
 • Zaznacza fragmenty pracy identyczne z tekstami odnalezionymi w bazach porównawczych;
 • Najdłuższe wykryte w pracy zapożyczenia przedstawia w postaci listy

  10 najdłuższych fragmentów,

  • Umożliwia nawigację po dokumencie ułatwiając jego analizę.
AKAMBIKO

System AKAMBIKO to aplikacja internetowa integrująca ministerialne systemy dedykowane szkolnictwu wyższemu w celu usprawnienia działań pracowników dziekanatów i promotorów prac dyplomowych. Stanowi odpowiedź na wymogi Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce związane z obowiązkiem sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym - JSA (art. 76 ust. 2) oraz wysyłki obronionych prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych – ORPPD (art. 347 ust. 4). AKAMBIKO dzięki integracji umożliwia obsługę kilku systemów z jednego konta użytkownika, tym samym redukując czas poświęcany przez pracowników na realizację wymogów ustawowych oraz związane z tym koszty uczelni.


Realizacja wymogów ustawy PoSWiN w 4 prostych krokach:


data-synchronization (1)

Synchronizacja danych z POLON

send

Analiza antyplagiatowa, w tym wysyłka do JSA

clipboard (1)

Ocena wyników analizy

document-3

Wysyłka pracy do ORPPD


 • Pracownik dziekanatu (lub promotor) wprowadza pracę dyplomową do systemu AKAMBIKO. Metadane pracy (imię i nazwisko autora i promotora) są automatycznie uzupełniane wymaganymi przez system JSA danymi dodatkowymi, synchronizowanymi z Uczelnianym kontem POLON – UIDami autora i promotora oraz kompletem danych o toku studiów autora.

 • Praca dyplomowa zostaje wysłana do analizy antyplagiatowej w systemie Antyplagiat oraz JSA, a po jej zakończeniu wyniki analizy dostępne są na liście wgranych dokumentów. Promotor może zapoznać się z wynikami w formie przesłanej na jego adres e-mail wiadomości lub na koncie w systemie AKAMBIKO.
  Po akceptacji raportu, do systemu AKAMBIKO pobierany jest ostateczny raport JSA w formie gotowej do wydruku i załączenia do teczki studenta.

 • Po zakończeniu procesu dyplomowania pracownicy dziekanatu mogą bezpośrednio z systemu AKAMBIKO wysłać oryginalny plik z pracą dyplomową do ORPPD, korzystając z automatycznego uzupełniania danych o autorze i jego toku studiów danymi pobranymi dzięki synchronizacji z kontem POLON Uczelni.ASAP

Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to rozwinięta aplikacja Systemu Antyplagiat. Jest nowoczesnym, elektronicznym archiwum prac dyplomowych, zintegrowanym z systemem Antyplagiat oraz innymi systemami elektronicznymi działającymi na uczelni. Oprócz podstawowej funkcji sprawdzania pracy, ASAP posiada platformę, na której może być oparta komunikacja wykładowcy ze studentem podczas przygotowywania pracy dyplomowej.


Zalety systemu


contact1 (1)

- umożliwia komunikację student-wykładowca

komentarz (1)

- porządkuje wersje dokumentu z ich historią i komentarzami promotora

eco (1)

- minimalizuje obieg papierowych wersji dokumentów

owner1 (1)

- umożliwia spełnienie ustawowych obowiązków tj. wysyłka prac do JSA i ORPPD


Funkcjonalności systemu ASAP


 • System antyplagiatowy i Raport Podobieństwa
 • Procedury antyplagiatowe
 • Cyfrowe archiwum prac dyplomowych
 • Wysyłanie prac do JSA i ORPPD

 • Automatyczna wymiana danych pomiędzy aplikacją a zintegrowanym z nią systemem dziekanatowym
  • Nowoczesne zarządzanie procesem dyplomowania i uproszczony obieg dokumentów
  • Opinie, oświadczenia, recenzje


Zalety systemu abonamentowego


 • Skuteczna i sprawdzona procedura antyplagiatowa oraz dokumenty regulujące procedurę tj. wzór regulaminu, rozporządzenia, oświadczeń
 • Materiały instruktażowe dla użytkowników systemu
 • Gwarancja porównań z najobszerniejszą bazą dostępną na rynku
 • Wdrożenie w 1 dzień roboczy oraz wsparcie w optymalnej konfiguracji funkcjonalności

 • Profesjonalna obsługa klienta przez cały okres trwania kontraktu – kontakt telefoniczny i mailowy z dedykowanym Opiekunem
 • Oferta dostosowana do potrzeb i możliwości Klienta
 • Możliwość zakładania nieograniczonej ilości kont dla użytkowników
 • Elastyczność w zakresie rozszerzania funkcjonalności systemu