Partnerstwa w konferencjach


 • Konferencja "Edu IT Trends"
 • V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Konferencja VIII Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią
 • Konferencja „Cyfryzacja Edukacji na Uczelniach Przyrodniczych"
 • Konferencja IT w Uczelniach GigaCon
 • Konferencja "Nowoczesny Dyrektor"
 • Konferencja "Kapitał intelektualny i edukacja"
 • Konferencja „Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym – ocena zmian
  na gruncie prawa autorskiego”
 • Konferencja "Nowoczesny Dyrektor"
 • Targi CeBIT Bilişim
 • VII Kongres Zarządzania Oświatą
 • Konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację
  oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej"

 • Partnerstwa w konkursach


 • Konkurs "Teraz Polska Promocja i Rozwój" organizowany przez Fundację Promocyjnego Godła Polskiego
 • Konkurs "Energia Przyszłości" organizowany przez Energa SA
 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Konkurs "Skomplikowane i proste" organizowany przez Forum Akademickie
 • Konkurs “AmCham Student Essay Contest” organizowany przez American Chamber of Commerce
 • Konkurs "Olimpiada Przedsiębiorczości" organizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 • Konkurs "O szkodliwości korupcji" organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Konkurs "Fizyczne Ścieżki" organizowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Konkurs Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • Konkurs „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? Tak!”
 • VII Kongres Zarządzania Oświatą
 • Konkurs „Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bądź Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w latach 2011-2013, które wywarło lub wywrze największy wpływ na instytucje krajowego porządku prawnego” organizowany przez Europejską Fundację Analiz Prawnych