Nowe funkcjonalności Raportu podobieństwa

Zakup wielu Tokenów za pomocą jednego SMSa
10 lutego 2020
Integracja systemu Antyplagiat z Open Journal Systems
22 grudnia 2020

Nowe funkcjonalności Raportu podobieństwa

Uprzejmie informujemy, że dzięki najnowszym zmianom w Raporcie wyróżnione zostaną fragmenty podobne do odnalezionych źródeł podobieństwa, które zostały poddane drobnym modyfikacjom
takim jak:

  • zmiana kolejności wyrazów,
  • dodanie bądź usunięcie wyrazów,
  • zamiana pojedynczych wyrazów na bliskoznaczne.

W efekcie system będzie włączał do wyników podobieństwa fragmenty objęte parafrazą oraz wyróżniał je kolorystycznie. Dodatkowo po najechaniu na zmodyfikowany fragment wyświetlać się będzie
fraza w oryginalnym brzmieniu ze źródła.