Antyplagiat dla Biznesu

Antyplagiat® dla biznesu to najlepsze wsparcie dla wydawnictw, instytucji, firm, blogerów i innych autorów w procesie weryfikowania oryginalności tekstów oraz ochrony własnych publikacji.

Zapewniamy nie tylko sprawdzone systemy kontroli jakości treści i ich ochrony ale również opiekę merytoryczną w postaci szkoleń, ekspertyz i indywidualnych analiz.
Współpracując z nami mogą Państwo liczyć na kompleksową obsługę klienta i wsparcie techniczne.


System Antyplagiat

System Antyplagiat® umożliwia porównanie tekstu z zasobami najobszerniejszej bazy referencyjnej spośród rozwiązań dostępnych na polskim rynku. System posiada dostęp do zasobów światowego Internetu; Bazy Aktów Prawnych zawierającej aktualne akty normatywne obowiązujące w Polsce; RefBooks zawierającej ponad milion utworów głównie w językach polskim i angielskim bazy publikacji i tekstów ze wszystkich dziedzin nauki i kultury udostępnionych Plagiat.pl zarówno w modelu tradycyjnym, jak i na podstawie otwartych licencji (tzw. Open Access).

Wynikiem analizy antyplagiatowej jest dokładny i przejrzysty Raport zawierający informacje o zapożyczeniach wykrytych w badanym tekście. System Antyplagiat® spełnia wszystkie standardy ochrony prywatności i poufności danych wynikające z obowiązujących przepisów, a jego skuteczność została sprawdzona przez kilkuset Klientów.Monitoring Antyplagiat

Monitoring Antyplagiatowy Mediów to usługa polegająca na sprawdzeniu, kto w nieuprawniony sposób wykorzystuje teksty Klienta. Wynikiem monitoringu są dwa raporty, w których otrzymuje listę adresów stron internetowych, na których zostały odnalezione zapożyczenia, współczynnik podobieństwa dla każdego adresu
oraz podsumowanie generowane. dla każdej strony internetowej, na której zostały wykryte zapożyczenia.
W ramach usługi wykonujemy również kopię strony internetowej, dla której został wygenerowany Raport porównawczy
i przekazujemy ją w postaci zdjęcia oraz zestawienie statystyczne zawierające informacje o częstotliwości i skali zapożyczeń dokonywanych przez poszczególne portale, obejmujące znalezione strony internetowe.BookWatch

BookWatch to usługa, w ramach której Plagiat.pl za pomocą autorskiego oprogramowania, dokonuje systematycznego i starannego monitoringu zasobów Internetu, w celu wykrycia plików elektronicznych zawierających treść publikacji wydawanych przez Klienta.

Efekty monitoringu udostępniane są w formie raportów zawierających informacje o stronach internetowych, na których wykryto nielegalnie udostępnione pliki wraz z odnośnikami (adresami URL) prowadzącymi do wskazanych plików. Usługa zapewnia także możliwość szybkiego zablokowania dostępu do nich poprzez usunięcie prowadzącego do pliku odnośnika.Analizy na zamówienie

Usługa porównania dwóch lub większej liczby dokumentów tekstowych dostępnych zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej.


Referencje

Prof. dr hab. Piotr Dominiak

Dziekan wydziału zarządzania i ekonomii, Politechnika Gdańska


Jesteśmy zadowoleni z poziomu usług, jakie świadczy Plagiat.pl. Firma reaguje niemal natychmiastowo na nasze potrzeby, wspiera nas w realizacji działań antyplagiatowych na wydziale oraz docenia nasze wysiłki na polu walki z plagiatami.

Prof. dr hab. Teresa Gardocka

Kierownik Katedry Prawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny


Plagiat.pl dostarcza nie tylko rozwiązań technologicznych pomocnych w zidentyfikowaniu nieuczciwych zachowań, ale również niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania zapory antyplagiatowej na uczelni.

Prof. dr hab. Anna Karmańska

Prorektor ds. dydaktyki i studentów, Szkoła Główna Handlowa


Wychodząc z przeświadczenia o zasadności wykorzystywania instrumentów, których prewencyjne funkcje dobrze służą społeczności akademickiej oraz mając na uwadze wieloletnią i dobrze układającą się współpracę z Plagiat.pl rekomenduję program identyfikujący znamiona pracy niesamodzielnej wszystkim uczelniom, dla których uczciwość i rzetelność naukowa jest sprawą pierwszorzędnej wagi.

prof. dr hab. Ryszard Cach

Prorektor ds. nauczania, Uniwersytet Wrocławski


Elastyczność rozwiązania pozwala na dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań Uczelni, przede wszystkim w zakresie nie zwiększania obciążeń pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w związku z wykorzystaniem systemu. Antyplagiat stanowi przydatne narzędzie w uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia.

Bądźmy w kontakcie