sprawdzenie indywidualne

Antyplagiat® dla Użytkowników Indywidualnych

Możliwość indywidualnego sprawdzenia dostępna jest dla każdego, kto w prosty i szybki sposób chciałby poddać analizie jeden lub kilka dokumentów. Koszt sprawdzenia pracy zależy od jej objętości. Do obliczenia kosztu analizy konieczne jest wgranie dokumentu. Opłata za każde rozpoczęte 20 000 znaków (ze spacjami) wynosi 9,00 zł brutto.