Plagiat.pl rozszerza współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy

Finał konkursu na artykuł popularnonaukowy
17 stycznia 2018
Gruzińskie szkoły wyższe zaczynają korzystać z naszego systemu antyplagiatowego
19 lutego 2018

Plagiat.pl rozszerza współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy

Przedstawiciele Plagiat.pl odbyli 15 stycznia udane spotkanie z minister edukacji i nauki Ukrainy Lilią Grinevich.
Podczas spotkania poruszono wiele istotnych tematów, takich jak doświadczenia Polski w walce ze zjawiskiem plagiatowania na uczelniach wyższych oraz rozwiązania technologicne i zapisy prawne, które wdrożono w Polsce, by przeciwdziałać tym zdarzeniom. Rozmawiano także o działalności ukraińskiego oddziału Plagiat.pl i podkreślono, że Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy wspiera aktywność Plagiat.pl na Ukrainie.
Oba podmioty zadeklarowały także, że są gotowe pogłębiać współpracę i planują podpisanie w tej sprawie wspólnego Memorandum.