Przedstawiciele Plagiat.pl uczestnikami okrągłego stołu w Kazachstanie

Zapraszamy na dwudniowe Warsztaty UASA 2019
5 lutego 2019
Poszukujemy specjalisty ds. obsługi klienta
4 marca 2019

Przedstawiciele Plagiat.pl uczestnikami okrągłego stołu w Kazachstanie

Przedstawiciele Plagiat.pl wzięli udział w okrągłym stole organizowanym przez Uniwersytet ALMA –  wiodącą prywatną uczelnię w Azji Centralnej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi jak zapobiegać plagiatom w artykułach naukowych i czasopismach, oraz jak je skutecznie wykrywać. Prodziekan Uniwersytetu ALMA prof. Kristian Kahl podkreślił, jak ważne dla środowiska akademickiego jest publikowanie w uznanych na całym świecie czasopismach naukowych, z jednoczesnym zaangażowanie w działania Scopus w Azji Centralnej i dalszy proces walki ze zjawiskiem plagiatowania w nauce.

Przedstawiciele Plagiat.pl z biur w Kazachstanie, Warszawie i na Ukrainie, poprowadzili prelekcje o swoich doświadczeniach dotyczących wdrażania systemu antyplagiatowego i zmianach legislacyjnych, które dokonały się w ostatnich latach. Dyrektor regionalna Elsevier na Azję Centralną wyraziła duże zainteresowanie współpracą pomiędzy Scopus a Plagiat.pl.