Konferencja naukowa „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018”

10 prostych sposobów na to, by nie popełnić plagiatu
12 kwietnia 2018
Zwalczanie plagiatów stało się łatwiejsze
24 maja 2018

Konferencja naukowa „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018”

Zapraszamy do udziału w największej, cyklicznej konferencji naukowej poświęconej tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Wydarzenie odbędzie się 23 maja 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki (sala Rudniewa, IVp.).

Podczas konferencji odbędą się dwa główne panele eksperckie. Pierwszy skoncentruje się na zagadnienia związanych z tzw. Otwartą Nauką i Nauką 2.0 stającą się realną alternatywą dla tradycyjnego systemu opartego na materiałach dostępnych w ograniczony sposób. Podczas dyskusji poruszone zostaną m.in. kwestie związane z otwartym dostępem do publikacji naukowych, narzędzi oraz danych. Gospodarzem dyskusji będzie prof. Marek Niezgódka, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

 • dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Mariusz Luterek, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Sylwestrzak, lider projektu OpenAIRE plus
 • Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Krajowa Rada Doktorantów.

Drugi panel będzie natomiast dotyczył poziomu prac dyplomowych w kontekście zmian dotyczących narzędzi chroniących własność intelektualną. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanowią się także nad możliwymi scenariuszami postępowania w związku z implementowaniem zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczących analizy antyplagiatowej, do bieżącej pracy polskich uczelni. Gospodarzem panelu będzie dr hab. Aneta Pieniądz z ruchu społecznego Obywatele Nauki. Do udziału w panelu zaproszeni zostali:

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Polska Komisja Akredytacyjna
 • prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • dr Olaf Gajl, Ośrodek Przetwarzania Informacji-Państwowy Instytut Badawczy (tbc)
 • dr Walentyna Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dorota Podrzucka, Politechnika Krakowska
 • Krzysztof Gutowski, Plagiat.pl, ekspert ds. prawa autorskiego
 • Przedstawiciel Fundacji Legalna Kultura

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorzy wielu polskich uczelni, eksperci oraz reprezentanci podmiotów kontrolujących jakość kształcenia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.